Схема аналізу літературно-художнього твору

1. Історія створення.

2. Тематика;

3. Проблематика.

4. Ідейна спрямованість твору і його емоційний пафос.

5. Жанрова своєрідність.

6. Основні художні образи в їх системі і внутрішніх зв'язках.

7. Центральні персонажі.

8. Сюжет і особливості будови конфлікту.

9. Пейзаж, портрет, діалоги і монологи персонажів, інтер'єр, обстановка дії.

10. Мова твору (авторський опис, розповідь, відступи, міркування).

11. Композиція сюжету й окремих образів, а також загальна архітектоніка твору.

12. Місце твору в творчості письменника.

13. Місце твору в історії світової літератури.