Загальний план відповіді на питання про значення творчості письменника

I. Місце письменника в розвитку національної літератури.

II. Місце письменника в розвитку європейської (світової) літератури.

1. Основні проблеми епохи і ставлення до них письменника.

2. Традиції і новаторство письменника в області:

а) ідей;

б) тематики, проблематики;

в) творчого методу і стилю;

г) жанру;

д) мовного стилю.

III. Оцінка творчості письменника класиками літератури, критики.