Орієнтовний план аналізу ліричного вірша

I. Дата написання.

II. Реально-біографічний і фактичний коментар.

III. Жанрова своєрідність.

IV. Ідейний зміст:

1. Провідна тема.

2. Основна думка.

3. Емоційне забарвлення відчуттів, виражених у вірші в їх динаміці або статиці.

4. Зовнішнє враження і внутрішня реакція на нього.

5. Переважання суспільних або особистих інтонацій.

V. Структура вірша:

1. Зіставлення і розвиток основних словесних образів:

а) за схожістю;

б) за контрастом;

в) за суміжністю;

г) за асоціацією;

д) за висновком.

2. Основні образні засоби інакомовлення, використані автором: метафора, метонімія, порівняння, алегорія, символ, гіпербола, літота, іронія (як троп), сарказм, перифраза.

3. Мовні особливості в плані інтонаційно-синтаксичних фігур: епітет, повтор, антитеза, інверсія, еліпс, паралелізм, риторичне питання, звертання і вигук.

4. Основні особливості ритміки:

а) тоніка, силабіка, силабо-тоніка, дольник, вільний вірш;

б) ямб, хорей, пірихій, спондей, дактиль, амфібрахій, анапест.

5. Рима (чоловіча, жіноча, дактилічна, точна, неточна, багата; проста, складена) і способи римування (парне, перехресне, кільцеве), гра рим.

6. Строфіка (дворядкова, трирядкова, п’ятирядкова, катрен, секстина, септима, октава, сонет, онєгінська строфа).

7. Евфонія (благозвуччя) і звукопис (алітерація, асонанс), інші види звукового інструментування.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.