ПРО БІБЛІЮ - Хрестоматія з зарубіжної літератури

Біблія — альфа та омега, джерело і скарбниця християнства. Це, по суті, — збірник текстів, які почали складатися задовго до християнства і створювалися протягом принаймні п'ятнадцяти століть. У Старому Завіті розповідається про створення землі і людини та про встановлення божественних законів, котрі регулюють і регламентують людське життя, а також про угоду Бога з людьми і з обраним ним єврейським народом зокрема.

Старий Завіт включає П'ятикнижжя, Псалтир, Книги Про років, Книгу Притч — найважливіший жанр іудейської повчальної літератури, Книги історичні та хроніки, Книги Маккавеїв, Книгу Пісень царя Соломона — взірець чудової лірики, Премудрості Соломона й Премудрості Ісуса, сина Сірахового, а також Книгу Еклезіастову надзвичайної філософської глибини.

У Старому Завіті ми ще не знайдемо боголюдини Ісуса Христа. Тут фігурує бог Ягве, котрий сотворив навколишній світ і все живе в ньому.

Ісус Христос, Божий син, з'являється в Новому Завіті. Новий Завіт складається з 27 творів — чотирьох Євангелій, Діянь та Послань апостолів і Апокаліпсиса. Назва «Новий Завіт» свідчить про нове світовідчування, що з ним приходить у світ Ісус Христос, принципово новим стає поєднання людського і божественного начал в образі Ісуса Христа: незмінно і нероздільно. Ця формула надзвичайно істотна для християнського мислення та світосприймання.

Євангелія («благовіст») — сповіщення про прихід на землю Бога, який приніс заблудлим у гріхах людям істинне віровчення, «божий глагол» — християнство. Головний акцент у них зроблено на постаті Христа, розповіді про нього. Євангельські тексти, так само, як і притчі,— проповіді, розраховані на читання з церковного амвона перед великою кількістю людей і призначені для сприймання на слух. Тому вони побудовані за специфічними законами обрядового слова, найхарактерніші ознаки якого — ясність, зрозумілість, уповільненість, повторюваність фрази.

Християнство ґрунтується на вченні про кінець світу (есхатології), віщує загальну і близьку всесвітню катастрофу і водночас дає надію на появу Месії, тобто божественного Спасителя, котрий має з'явитись у найкритичніший момент.

Квінтесенцією християнства можна вважати Нагірну проповідь Христа, в якій Бог закликає людей до любові.