Розкрийте особливості взаємодії реалізму і романтизму. Проаналізуйте різновиди роману в літературі XIX століття, дайте їх загальну характеристику. Визначте національну специфіку романів ХІХ століття

Розкрийте особливості взаємодії реалізму і романтизму. Проаналізуйте різновиди роману в літературі XIX століття, дайте їх загальну характеристику. Визначте національну специфіку романів ХІХ століття

два ведущих лит. направления лит-ры 19 в. - романтизм и реализм. Романтизм - лит. направ., для которого характерен экстатический метод худ.усвоенияи отражения действительности, главными явл. чувства человека, реализм больше уделяет внимание соц. среде и её влиянию на личность. Франция. Гюго и Стендаль отстаивают принцип новизны и актуальности, битва против классицизма, формируются 2 направления Гюго- романтизм, Стендаль - реалист.Для обоих характерен принцип сопряжения наст., прошл, и будущего, но воплощают это по-разному.Германия.Лит. движение "Молодая Германия" - актуальность и современность искусства, начинается отход от романт. зашифрованности. Романтизм ещё в творчестве Гейне. Творчество Вагнера - стремление к идеальному развевается, переход от романтизма к реализму.Англия.Плавный переход от романтизма к реализму в творчестве Диккенса, Теккери ( роман без героя, уже не романтизм), Бронте (романтизм и реализм в "Джен Эйр").

Класичних рис роман досягає у 19 ст. як реалістичний роман, якому передують романи, писані романтиками, — Йоганном Вольфгангом фон Ґете, Вальтером Скоттом, Віктором Гюґо, Жорж Санд. Романтики розвинули роман історичний ("Айвенго", "Роб Рой" Вальтера Скотта), стали з'єднувальною ланкою між романтичним і реалістичним романом. Реалістичний роман розвивають Оноре де Бальзак, Стендаль, Гюстав Флобер, Чарлз Діккенс, Олександр Пушкін, Лев Толстой, Федір Достоєвський, Панас Мирний, Болеслав Прус та ін.

У західноєвропейських літературах романтизм відіграє у цей період важливу роль у загальній зміні напрямків: творам романтиків нерідко властива відверта тенденційність, активний гуманізм та натхненність ідеалом, нехарактерні для реалізму цією доби. Романтиків вирізняє більша тяга до масштабних питань долі людства, зокрема постановка проблеми народу (Віктор Гюго). До романтизму звертаються письменники, котрі безпосередньо виражають ідеї національно-визвольної боротьби (аболіціоністська література США, італійське Рісорджименто, окремі письменники Центральної і Південно-Східної Європи).

Романтичний метод зазнає у цей період більшої чи меншої трансформації у залежності від ступеня розвитку реалізму і загалом від ситуації у кожній літературі. Так, у романах Віктора Гюго можна знайти вплив реалізму і в зображенні середовища, і у широкій епічності.