Визначте історію написання, особливості художньої структури, тематику і проблематику Людської комедії О. де Бальзака

Визначте історію написання, особливості художньої структури, тематику і проблематику Людської комедії О. де Бальзака

Історія задуму і створення "Людської комедії" Оноре де Бальзака

Оноре де Бальзак відіграв велику роль у розвитку літератури XІX століття, у формуванні нової реалістичної естетики. Сміливість і масштабність задумів - ось що характеризує його творчість. Найвидатнішим його утвердженням стала епопея "Людська комедія" - грандіозний цикл прозових творів. Критичне ставлення до сучасності примусило письменника наполегливо вивчати дійсність, дослідити причини історичних змін, що сталися на його очах. На початку 30-х років у Бальзака виникає задум створити цикл романів, у яких він хотів змалювати сучасну йому Францію, дослідити суспільство, визначити рушійні сили його розвитку, основні типи і характери людей, яких це суспільство сформувало. Остаточно зміст і структуру цього твору Бальзак визначив на початку 40-х років, тоді ж і виникла назва "Людська комедія". У передмові до І видання цього грандіозного твору письменник виклав і обгрунтував ідейний задум своєї епопеї: на нього мали вплив наукові пошуки вчених-природознавців, які намагалися серед різноманітності природного світу відшукати певну єдність. Бальзак порівнює життя суспільства з життям природи, тому ставить собі за мету дослідити його, визначити основні види, типи, на які суспільство поділяється, описавши їх, і в такий спосіб наблизитися до розуміння суспільства. Вміння Бальзака розкривати органічний взаємозв'язок окремого і загального став основою задуманого твору. Автор розумів, що поставив дуже складне завдання, бо взаємини між людьми багатогранні та значно складніші, ніж між тваринами. Бальзак замислив 120 творів, але встиг завершити 96. "Людська комедія" створювалася протягом майже усього творчого життя письменника.

Твір складається з трьох частин: "Етюди про звичаї", "Філософські етюди", "Аналітичні етюди".

Найбільша частина "Людської комедії" - "Етюди про звичаї" поді-ляється на "Сцени приватного життя", "Сцени воєнного життя", "Сцени сільського життя". Саме у цих етюдах автор подає детальний опис усіх людських типів. Цей розділ мав свій власний план і поділ його на підрозділи невипадковий. По-перше, це дало змогу авторові показати панорами суспільства. По-друге, у структурі розділу виявився бальза-ківський погляд на розвиток суспільства і людини. На думку Бальзака, суспільство і кожна окрема людина проходять схожі стадії у своєму розвитку: від народження до старості. "Сцени приватного життя" символізують таку добу у житті людини, коли їй властиві ідеали і ілюзії. Пору зрілості символізують інші підрозділи. А "Сцени сільського життя" відповідають тому періоду життя, коли людина підводить підсумки, осмислює пережите. Щоб надати єдність всій споруді "Людської комедії", Бальзак використовує різні прийоми, але найважливіший - "перехідні персонажі": одні й ті самі герої виступають у різних романах і повістях то як головні, то як другорядні. Сюжети окремих романів, повістей, що складають "Людську комедію", відступають на задній план, а на передній виходить саме життя, його рух, хаотичний, але закономірний.

Частини "Людської комедії" написано було окремо, пізніше Бальзак вирішив об'єднати їх у грандіозну епопею. Деякі твори він переробив, деякі залишив без змін. В епопеї є ключові твори, що визначають позиції автора щодо проблем сучасності. Це повість "Гобсек", в якій Бальзак розкриває "владу золота" як руйнівної сили, що спотворює людські душі, стає таємною силою, яка править людьми. Це роман "Батько Горіо", в якому розкривається сутність буржуазних стосунків: все продається, все купується, навіть любов до дітей та батьків, а коли батьки не мають чим платити, вони стають непотрібними. У цьому романі Бальзак показує, що "влада золота" руйнує споконвічні зв'язки, природні зв'язки.