Шпори з курсу історія зарубіжної літератури (XVIII-XIX cт.)

Шпори з курсу історія зарубіжної літератури (XVIII-XIX cт.)

Розкрийте суспільно-історичні передумови формування романтизму в європейських літературах. Історична ситуація в Європі кінця XVIII - початку XIX століття та її вплив на розвиток романтизму.

Визначте особливості романтизму як художнього напряму, його витоки та естетичні принципи. Специфіка романтичного світосприйняття. Основні течії в романтизмі.

Розкрийте філософські засади романтизму. Простежте вплив німецької класичної філософії на формування напряму. Романтизм у мистецтві (у живописі, музиці тощо).

Проаналізуйте філософські засади романтизму. Визначте ідеали романтизму. Схарактеризуйте образ романтичного героя (на прикладі творчості окремих митців).

Розкрийте особливості художньої структури "Книги пісень" Г. Гейне (художня структура книги, особливості розвитку сюжету, композиції та образу ліричного героя, засоби виразності).

Визначте провідні мотиви "Книги пісень" Г.Гейне (змалювання природи як засіб пізнання і бачення світу та власної душі). Роль фольклору у збірці

Схарактеризуйте образ ліричного героя раннього циклу "Книги пісень" Г.Гейне - "Страждання юності". Авторська іронія в "Ліричному інтермеццо".

Розкрийте особливості жанру і композиції твору Г. Гейне "Німеччина. Зимова казка".

Визначте і розкрийте основні мотиви лірики О.Пушкіна (тема свободи, поета і поезії, мотиви дружби, кохання). Проаналізуйте 3-4 твори митця, які репрезентують різні мотиви.

Проаналізуйте роман О. Пушкіна "Євгеній Онєгін" в аспекті взаємодії романтизму і реалізму. Розкрийте філософські і моральні проблеми у творі, особливості сюжету та композиції.

Розкрийте образну систему роману "Євгеній Онєгін" (Онєгін, Тетяна, Ленський, Ольга, образ міста, образ автора, образ природи та ін.).

Визначте роль Е. По в становленні жанру детективної новели і наукової фантастики. Покажіть художні відкриття митця на прикладі окремих творів.

Проаналізуйте поєднання комічного і жахливого в новелістиці Е.По ("Окуляри", "Обдурення як точна наука", "Чорний кіт", "Маятник і провалля", "Машкара червоної смерті" та ін. ).

Схарактеризуйте детективні новели Е. По ("Вбивство на вулиці Морг", "Таємниця Марі Роже", "Золотий жук", "Украдений лист").

Дайте загальну характеристику розвитку німецького романтизму, визначте його основні етапи. Схарактеризуйте гротескно-фантастичну (гофманівську) течію романтизму.

Визначте своєрідність гротеску в повістях Е.Т.А. Гофмана "Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер" і "Золотий горнець".

Проаналізуйте жанр літературної казки у творчості Е.Т.А. Гофмана ("Лускунчик або мишачий король"). Визначте традиції і новаторство митця.

Проаналізуйте поєднання фантастичного і реального в повісті-казці Е.Т.А. Гофмана "Малюк Цахес на прізвисько Циннобер". Розкрийте метафоричний зміст казки.

Розкрийте особливості композиції і образної системи роману "Життєва філософія кота Мура" Е.Т.А. Гофмана.

Висвітліть основні здобутки "Озерної школи": художнє новаторство в баладах В. Вордсворта, особливості фантастики в творах С.Т. Колріджа, художній світ балад Р. Сауті.

Розкрийте особливості формування Дж. Байрона як поета, простежте еволюцію його світогляду. Виділіть основні етапи життя і творчості поета. Провідні мотиви його лірики.

"Паломництво Чайльд Гарольда" Дж. Байрона, історія створення і композиція поеми. Тема самотності і розчарування у творі. Образ Чайльд Гарольда як утілення рис байронічного героя.

Проаналізуйте сюжет, композицію та проблематику роману В. Скотта "Айвенго".

Характеризуйте систему дійових осіб в романі В. Скотта "Айвенго". (вигадані персонажі та історичні особи). Образ Айвенго, схематизм в зображенні головного героя роману.

Розкрийте особливості сюжету та композиції історичного роману В. Гюго "Собор Паризької Богоматері", його філософсько-романтичний характер.

Розкрийте образну систему роману В. Гюго "Собор Паризької Богоматері" (Клод Фролло, Есмеральда, Квазімодо). Образ Собору і його місце в композиції твору.

Проаналізуйте збірку А.Міцкевича "Балада і романси". Мотиви туги у циклі "Кримські сонети", ліризм творів, що увійшли до циклу.

Проаналізуйте соціально-психологічний роман Лермонтова "Герой нашого часу". Розкрийте історію створення, композиційну будову та поети кальні особливості.

Проаналізуйте як цикл романтичну збірку повістей М. Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки". Визначте, як розкривається романтика українських легенд та казок в "українських" повістях Гоголя.

Розкрийте філософські, суспільні та естетичні передумови формування реалізму ХІХ ст. Визначте характерні риси реалізму як літературно-художнього напряму.

Розкрийте особливості взаємодії реалізму і романтизму. Проаналізуйте різновиди роману в літературі XIX століття, дайте їх загальну характеристику. Визначте національну специфіку романів ХІХ століття.

Простежте основні етапи творчого шляху Г. Флобера. Розкрийте особливості світогляду і об'єктивного методу Г. Флобера. Перехід від романтизму до реалізму.

Розкрийте історію створення та проблематику роману Г. Флобера "Пані Боварі". Проаналізуйте особливості композиції роману.

Розкрийте протиставлення житейської прози і романтичних ілюзій в характеристиці і долі Емми (за романом Г. Флобера "Пані Боварі"). Простежте еволюцію образу Емми.

Простежте новаторство Г. Флобера в романі "Виховання почуттів".

Проаналізуйте естетичні та історичні умови формування реалізму в Англії. Визначте розквіт реалізму в творчості Ч. Діккенса. Основні етапи життя й творчості письменника.

Розкрийте тему знедолених та проблему виховання в романі Ч. Діккенса "Пригоди Олівера Твіста".

Схарактеризуйте дитячі образи в романі Ч. Діккенса "Пригоди Олівера Твіста". Визначте художні особливості твору.

Схарактеризуйте ідейно-художню своєрідність роману Ч. Діккенса "Домбі і син". Проаналізуйте образи містера Домбі, Поля, Флоренс.

Простежте зображення у творах Ч. Діккенса різних верств англійського суспільства, соціальних контрастів та духовних конфліктів (на прикладі романів "Пригоди Олівера Твіста", "Домбі і син"). Визначте значення творчості письменника.

Розкрийте реальний і фантастичний план повісті Ч. Діккенса "Різдвяна пісня в прозі".

Визначте художні особливості оповідань А. Чехова: "Людина в футлярі", "Аґрус", "Про любов", "Іонич". Розкрийте роль символічної деталі, психологічного підтексту, відкритого фіналу.

Визначте, як викривається сучасна А. Чехову дійсність в оповіданнях "Хірургія", "Хамелеон", "Смерть чиновника"

Визначте новаторський характер драматургії А. Чехова. Розкрийте жанровий зміст і образну систему п'єси "Вишневий сад". Роздуми письменника про долю батьківщини, про вибір людиною свого життєвого шляху

Проаналізуйте роман Ф. Стендаля "Червоне і чорне" як панорамну картину часу з усіма його конфліктами, суспільними контрастами, пристрастями і духовними шуканнями.

Схарактеризуйте образ Ж. Сореля у романі Ф. Стендаля "Червоне і чорне".

Розкрийте ідейно-художню своєрідність новели Стендаля "Ваніна Ваніні". Історична основа твору, суперечливість характерів героїв, теми честі і зради, вірності обраному шляху.

Схарактеризуйте художні образи в новелі П. Меріме "Маттео Фальконе".

Визначте жанрово-композиційні особливості новели "Кармен". Розкрийте образ Кармен як зразок сильної вольової жінки в світовій літературі.

Розкрийте історію написання повісті О. де Бальзака "Гобсек". Покажіть, у чому полягає глибина соціального аналізу, майстерність створення типових характерів у повісті. Інтерпретація образу Гобсека.

Визначте історію написання, особливості художньої структури, тематику і проблематику "Людської комедії" О. де Бальзака.

Простежте особливості творчого доробку У. Уїтмена. Розкрийте вплив трансценденталізму на формування світогляду поета.

Розкрийте історію створення збірки "Листя трави". Висвітліть основні мотиви та композицію збірки.

Ідейно-художня своєрідність збірки "Квіти зла" Ш. Бодлера (звернення до зовнішніх описів, емоційна насиченість його творчості).

Розкрийте роль Ф. Достоєвського у становленні жанру роману, гуманістичний пафос його творів. Доведіть, що роман "Злочин і кара" є втіленням нового, поліфонічного типу художнього мислення

Розкрийте зображення трагедії головного героя роману Ф. Достоєвського "Злочин і кара". Теорія Раскольникова, її суперечливий характер і антигуманний смисл. Мотиви бунту Р. Раскольникова.

Доведіть, що "Війна і мир" Л. Толстого - історичний і психологічний роман-епопея. Розкрийте філософську концепція про ворожість і єдність людей у творі.

Простежте духовні пошуки сенсу буття, втілені в образах Андрія Болконського та П'єра Безухова (за романом Л. Толстого "Злочин і кара").

Значення художньої спадщини В.Г. Короленка. Гуманістична спрямованість його творів. Поєднання романтичних та реалістичних тенденцій в оповіданнях та повістях письменника ("У поганому товаристві", "Сліпий музикант", "Ріка грає", "Ліс шумить" та ін.).