Уособлення, або прозопепея

СЛОВНИК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ

Уособлення, або прозопепея (грецьк. prosopepeia) — тип метафори, художній прийом, який полягає в перенесенні якостей людей і живих істот на довколишні предмети, природні явища і абстрактні поняття.

Відрізняється від персоніфікації, яка полягає в одушевненні довколишнього світу.