Пастораль

СЛОВНИК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ

Пастораль — різновид буколіки; невеликий за обсягом художній твір, в якому розповідається про безтурботність сільського життя на лоні природи.