Амфібрахій

СЛОВНИК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ

Амфібрахій —- у силабо-тонічному віршуванні — трискладова стопа з наголосом на другому складі.