Фабула

СЛОВНИК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ

Фабула (від латин, fabula — байка, розповідь, переказ, казка, історія) — подія чи коло подій, змальованих в епічних, драматичних, ліро-епічних творах, на відміну від самого розгортання подій — сюжету твору. Подія — це одиниця фабули.