Метафора

СЛОВНИК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ

Метафора (грецьк metaphora — перенесення) — найпоширеніший троп поетичного мовлення, заснований на схожості, аналогії, іноді — контрасті явищ. Використовується для розкриття сутності одних явищ та предметів через інші за схожістю чи контрастністю. Метафора буває простою і складною, тяжіє до поезії, в той час як метонімія — до прози.