Метонімія

СЛОВНИК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ

Метонімія (грецьк. metonimia — перейменування) — різновид тропа, близького до метафори: визначення предмету або явища за однією з його прикмет, коли пряме значення поєднується з переносним за суміжністю (напр. з'їв три тарілки, мається на увазі їжа). Поширеним типом метонімії є синекдоха — називання частини замість цілого, або однини замість множини.