СЛОВНИК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ

Алегорія

Алітерація

Амфібрахій

Анапест

Анафора

Антитеза

Асонанс

Астрофічний вірш

Байка

Байронічний герой

Бароко

Білий вірш

Буколіка

Верлібр

Віршування (версифікація)

Віршована мова

Внутрішній монолог

Всесвітня (або світова) література

Гекзаметр

Герой літературного твору

Гіпербола

Дактиль

Драма

Екзистенціалізм

Експозиція

Епіграма

Епіграф

Епізод

Епітет

Епіфора

Епопея

Епос

Загадка

Ідея художнього твору

Ідилія

Імпресіонізм

Інверсія

Інтер'єр

Іронія

Казка

Класицизм

Клаузула

Колізія

Комедія

Комічне

Композиція

Конфлікт

Кульмінація

Лейтмотив

Лірика

Ліричний відступ

Ліричний герой

Ліро-епічний твір

Література

Літературний герой, або Персонаж

Літературний жанр

Літературний напрям

Літературний процес

Літературний рід

Логічний наголос

Магічний реалізм

Медитація

Метафора

Метонімія

Міф

Міфологізм

Модернізм

Монолог

Мотив

Науково-фантастична література

Новела

Образ художній

Оповідання

Паралелізм

Пародія

Пастораль

Пауза

Пейзаж

Підтекст

Повість

Поезія

Поема

Порівняння

Полілог

Портрет

Послання

Постмодернізм

Приказка

Прислів'я

Притча

Проза

Прозопопея (уособлення)

Реалізм

Ремарки

Ремінісценція

Рима

Римування

Ритм

Розвиток дії

Розв'язка

Роман

Роман детективний, або кримінальний

Роман історичний

Роман морально-психологічний

Роман пригодницький (авантюрний)

Роман соціально-психологічний, або соціально-побутовий

Роман у віршах

Романтизм

Рондель

Рубаї

Рядок

Сарказм

Сатира

Сентименталізм

Символізм

Сонет

Стопа

Строфа

Строфоїди

Сюжет

Тема

Терцина

Тин

Трагедія

Трагічне

Троп

Уособлення, або прозопепея

Фабула

Хорей

Художня асоціація

Художня деталь

Художній метод

Художній образ

Цезура

Ямб