Прозопопея (уособлення)

СЛОВНИК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ

Прозопопея (уособлення) — різновид метафори: зображення неживих предметів або абстрактних явищ із наданням їм властивостей живих істот.