Екзистенціалізм

СЛОВНИК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ

Екзистенціалізм — течія в літературі, що сформувалася в Європі у 1930-1940 -х pp., а найбільшого розвитку досягла в 1950-1960-х pp. Джерела екзистенціалізму містилися в працях філософа XIX ст. С. К'єркегора. Основним положенням екзистенціалізму є постулат: екзистенція (існування) передує есенції (сутності). У художніх творах екзистенціалісти прагнуть збагнути справжні причини трагічної невлаштованості людського життя.