Модернізм

СЛОВНИК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ

Модернізм (фр. Modeme — сучасний, новий)— напрям у літературі і мистецтві, який охоплює 10—60-ті роки XX ст. Характерні риси: розрив з традиційним мистецтвом, установка на створення нового мистецтва, в основу якого лягли екзістенційні принципи абсурдності людського буття і світу, аморалізм ніцшеанського ґатунку, фрейдизм, постійне екпериментаторство, асоціальний герой.

Конкретними формами прояву модернізму стали такі явища, як футуризм, абстрактне мистецтво, кубізм, дадаїзм, сюрреалізм, «роман потоку свідомості», екзістенціалістський роман і драма, драма абсурду, або антидрама, «конкретна поезія», концептуальне мистецтво і таке інше.

Класиками модернізму вважають Д. Джойса, М. Пруста, Ф. Кафку, А. Бретона, Е. Ійонеско, С. Беккета.