Міфологізм

СЛОВНИК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ

Міфологізм — спосіб поетичної реалізації міфу в творах художньої літератури.