СУМНА ІСТОРІЯ ЖИТТЄВИХ ПРИГОД ФІГАРО У КОМЕДІЇ БОМАРШЕ «СЕВІЛЬСЬКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» - ПРАКТИЧНИЙ КУРС

Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст.

План

1. Причини звернення Бомарше до іспанських тем

2. Комедія «Севільський цирюльник». Назва, тема, композиція

3. Образ Фігаро — втілення французького національного характеру

4. Граф Альмавіва та Розина

5. Бартоло, його характеристика

6. Інші герої комедії. Ставлення до них автора.

Завдання для підготовчого періоду

1. Підібрати і виписати цитатний матеріал для характеристики героїв.

2. Знайти в тексті дотепні вислови.

3. Скласти логічні схеми, кросворди, ребуси, тести тощо.

Література

1. Библиотека всемирной литературы. Бомарше. Комедии. — М., 1970.

2. История французской литературы. — Т. 1.

3. Назарецъ В. М. «Яка все ж таки у мене дивна доля!». Творчий шлях Бомарше: зигзаги удачі. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2004. — №2.— С. 47—50.

4. Писатели Франции. — М., 1964.

Інструктивно-методичні матеріали

Бомарше підсилив соціальні аспекта «високої комедії» Мольєра і отстояв право «викривати у своїх драматичних творах» всі соціальні стани. Сенс мистецтва драматург розумів в просвітницькому дусі як «повчання через розважання». Найвища мета — «домогтися щастя силами розуму».

Бомарше — майстер драматичної інтриги.

Автор розсвітив претензії вищого класу на всебічне панування в суспільстві напередодні революції XVII 89 року.

У передмові до першого драматичного твору «Євгенія» було вміщено «Нарис про серйозний драматичний жанр». Письменник утверджував думку, що, на противагу комедії у її чистому вигляді (лише розважали і не справляла глибокого впливу, не здатна була викликати серйозних роздумів), запропонував новий жанр — драму — зобразив життя таким, яким воно було насправді: близьким, зрозумілим, знайомим сучасникам.

ПРОБЛЕМАТИКА

• місце людини в суспільстві;

• проблема честі і відданості кохання, надія, лікарювання;

• соціальна нерівність;

• мистецтво у тогочасному суспільстві. («...республика литераторов — это республика волков, всегда готовых перегрызть друг другу горло...»)',

• втручання людини в особисте життя іншої людини («... если занять людей их собственным делом, то в чужие дела они уже не сунут носа»);

• влада грошей у суспільстві;

• проблема справедливості, життєвої правди («Справедливость! Это вы между собой, холопы, толкуете о справедливости! А я — ваш хозяин, следовательно я всегда прав!»);

• безправ'я простого народу;

• свавілля представників пануючої верхівки;

• «право сильного»;

• сенс життя, оптимізм, радість життя, насолода від кожної прожитої хвилини.