Основні тенденції розвитку прози XX століття - Ніколенко О. М. 2010

Практичне заняття на тему: Роман М. Булгакова Майстер і Маргарита» - вершина творчості митця
Михайло Булгаков (1891 - 1940)

План заняття

1. Історія створення і проблематика роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита». Функції наскрізних мотивів, поліфонізм роману, особливості хронотопу.

2. Особливості композиційної побудови твору. Прийом «роману в романі». Сюжет твору.

3. Філософсько-етичні проблеми твору.

4. Система образів твору (Майстер, Маргарита, Ієшуа, Понтій Пілат, Воланд та ін).

5. Реальне та ірреальне; фантастичне, сатиричне та комічне у творі.

6. Особливості індивідуального стилю митця.

Література

1. Богданов Н. Киевские реминсценции в московском творчестве Булгакова / Н. Богданов // Литература в школе. - 2007. - № 8. - С. 15-16.

2. Бонецкая Н. К. Художественное время в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» // Вопросы литературы. - 1987. - № 25. - С. 8-14.

3. Гаврюшин Н. К. Лифостротон, или Мастер без Маргариты / Н. К. Гаврюшин // Символ - 1990. - № 23 - С. 36-40.

4. Гаспаров Б. М. Из наблюдений над мотивной структурой романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» / Б. М. Гаспаров // Даугава - 1988. - № 10. - С. 98-100.

5. Зеркалов А. Евангелие Михаила Булгакова / А.Зеркалов - М., 2006 - 236 с.

6. Соколов Б. Расшифрованный Булгаков. Тайны «Мастера и Маргариты / Б. Соколов - М., 2006. - 608 с.

7. Филина И. Философские заметки о «Мастере и Маргарите» / И. Филина // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2001. - № 4. - С. 39-41.

8. Яновская Л. Понтий Пилат и Мешуа Га-Ноцри: В зеркалах булгаковедения / Л. Яновская // Вопросы литературы - 2010 - № 3 - С. 144-

Рекомендації до практичного заняття

Систематизуйте вивчений матеріал і складіть тези виступу на семінарському занятті по кожному пункту плана.

Для з’ясування місця України в творчості М. Булгакова ознайомтеся зі статтею Н. Богданова «Київські ремінісценції у московській творчості М. Булгакова».

Підготуйте повідомлення «Поняття про інтертекст у сучасному літературознавстві».

Перечитуючи роман М. Булгакова «Майстер і Маргарита» знайдіть приклади інтертексту в творі.

Повторіть значення літературознавчих термінів: роман, композиція, контрапункт, «магічний реалізм», інтертекст, ремінісценція.

Працюємо з текстом художнього твору

1. Знайдіть і прочитайте уривки «Сон Никанора Івановича» (р.15, ч.І) та «Сон Маргарити» ( р.19, ч.ІІ ). Подумайте, як у роль відіграють сни у розгортанні сюжету романі.

2. Виразно прочитайте уривок прощання Маргарити з Воландом після балу (р.24,ч.ІІ). Дайте відповіді на поставлені питання, виконайте завдання.

«— Усього найкращого, мессире, - мовила вона вголос, а сама подумала: «Лише б вибратися звідси, а там вже піду до річки і втоплюся».

-Сядьте-но,- раптом владно наказав Воланд. Маргарита змінилася на виду й сіла.- Можливо, щось хочете сказати на прощання?

- Ні, нічого, мессире,- гордо відповіла Маргарита,- окрім того, що коли це потрібно вам, то я готова виконати все, чого ви забажаєте. Я нітрохи не стомилася і вельми звеселилася на балу. Отож, коли б він тривав далі, я охоче б надала своє коліно для того, аби до нього прикладалися тисячі вішальників та вбивць, - Маргарита дивилась на Воланда, немов крізь пелену, очі її наповнювалися слізьми.

- Правильно! Ви маєте цілковиту рацію! -лунко й страшно прокричав Воланд,- так і треба!

-Так і треба! -як луна повторив почет Воланда.

- Ми вас випробовували, - продовжував Воланд, - ніколи й нічого не просіть! Ніколи й нічого, і надто в тих, хто сильніший за вас. Самі запропонують і самі все дадуть! Сідайте, горда жінко! - Воланд зірвав важкий халат з Маргарити, і знову вона опинилася поруч з ним на постелі.- Отож, Марго,- продовжував Воланд, пом’якшуючи свій голос,- чого ви хочете за те, що сьогодні ви були в мене господинею? Чого бажаєте за те, що провели бал оголеною? Яку ціну дасте за ваше коліно? Які збитки від моїх гостей, котрих ви щойно поіменували вішальниками? Кажіть! І тепер усе кажіть не соромлячись: бо запропонував я.»

(Переклад з російської А. Уліщенка).

3. Визначте, який момент діалогу є кульмінаційним.

4. Поміркуйте, які риси вдачі Маргарити виявилися у цьому епізоді.

5. Виділіть і схарактеризуйте інтонації героїв, а також художні засоби створення звучань їхніх фраз і слів. Прослідкуйте, за синтаксичними особливостями даного уривку.

Завдання для самостійної роботи

1. Проаналізуйте, як у романі «Майстер і Маргарита» розкривається тема мистецтва і митця.

2. Розкрийте, у чому полягає складність та суперечливість образу Воланда у романі «Майстер і Маргарита».

3. З’ясуйте особливості поетики ліричних відступів.

4. Подумайте, як у романі розкривається тема кохання.

5. Наведіть приклади використання сатиричного і трагічного у сюжеті роману.

Завдання для індивідуальної роботи

1. Наведіть приклади символів у творі, дайте їхнє тлумачення та визначте ідейно- художню функцію в творі.

2. Висловіть свою думку щодо переосмислення біблійних сюжетів та образів та розкрийте їх роль у розкритті ідейного задуму роману.

3. Доведіть, що у романі є риси «магічного реалізму».

4. Порівняйте образи Іуди у романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита» та драматичному етюді Лесі Українки «На полі крові».

5. Підготовте повідомлення на тему «Традиції світової літератури та культури у романі М. Булгакова «Майстер і Маргарита».

Теми для дискусій

1. Чи існує в світі справжнє, вірне, вічне кохання?

2. У якому співвідношенні знаходяться добро і зло у романі?

3. Тема вибору в інтерпретації М. Булгакова.

Теми для студентських проектів та презентацій

1. Прогулянка Києвом з М. Булгаковим.

2. Роман М. Булгакова «Майстер і Маргарита» в ілюстраціях художників.

3. Екранізація творів М. Булгакова, театральні постановки.

Рядки, що завжди в серці...

«Рукописи не горять...». (М.Булгаков)

«Ніколи й нічого, і надто в тих, хто сильніший за вас. Самі запропонують і самі все дадуть!». (М.Булгаков)

«Кохання вискочило перед нами, як із-під землі вискакує вбивця в провулку, і вразило нас відразу обох! Так вражає блискавка, так вражає фінський ніж!». (М.Булгаков)

«За мною, читачу! Хто сказав тобі, що немає на світі справжнього, вірного, вічного кохання! Нехай відітнуть брехунові його мерзенний язик!». (М.Булгаков) «Все скінчилося й усе закінчується. і все буде так, як треба». (М.Булгаков)

«Все буде правильно, на цьому заснований світ». (М.Булгаков)

«Той, хто кохає, має розділяти долю того, кого він любить». (М.Булгаков)

Тести модульного контролю

Тести закритої форми

Початковий рівень

1. Квартира родини Булгакових стала прообразом будинку:

а) професора Преображенського;

б) Турбіних*;

в) професора Персикова.

2. «Дияволіада» за жанром:

а) сатирична повість*;

б) соціально-психологічна повість;

в) соціально-побутова повість.

3. Професор Персиков відкрив:

а) еліксир молодості;

б) машину часу;

в) чарівний промінь*.

4. Шарикова призначили на посаду:

а) кербуда;

б) секретаря міськради;

в) заввідділу по боротьбі з котами*.

5. Остаточна назва роману «Майстер і Маргарита» з’явилася у:

а) 1930 - 1931 рр.;

б) 1932 - 1934 рр.;

в) 1937 - 1938 рр.*.

6. Двоє незнайомців з’явилися:

а) на Патріарших ставках *;

б) на Садовому кільці;

в) у МАССОЛІТі.

7. Кому з героїв належать слова: «У мене немає більше прізвища, - з похмурим презирством відповів дивний гість, - я відмовився від нього, як і взагалі від усього в житті»:

а) Рюхіну;

б) майстрові *;

в) Ієшуа?

8. Що найбільше ненавидів прокуратор Іудеї:

а) запах трояндової олії*;

б) спеку;

в) дощ.

9. Які квіти любив майстер:

а) тюльпани;

б) троянди *;

в) фіалки?

10. Хто поховав тіло Ієшуа:

а) Левій Матвій*;

б) Афраній;

в) Ніза?

Середній рівень

1. Назвіть риси художнього методу М. Булгакова, що виявилися у повісті «Дияволіада».

2. Назвіть, який момент повісті «Фатальні яйця» є кульмінаційним.

3. Визначте проблематику повісті «Собаче серце».

4. Які мотиви світової класики використані у трилогії про долю російської інтелігенції?

5. Назвіть епіграфи до роману «Біла гвардія». З яких творів їх взято.

6. Які варіанти назви роману «Майстер і Маргарита» вам відомі?

7. Максиміліан Андрійович Поплавський був дядею:

а) Лиходєєва;

б) Варенухи;

в) Берліоза*.

8. Кому з героїв надежать слова: «...Ніколи й нічого не просіть! Ніколи й нічого, і

надто в тих, хто сильніший за вас! Самі запропонують і самі все дадуть!»:

а) Азазелло;

б) Воланду*;

в) Коров’єву?

9. Ідеї якого Євангелія розвивав М. Булгаков у романі «Майстер і Маргарита»:

а) «Євангелія від Луки»*;

б) «Євангелія від Марка»;

в) «Євангелія від Іоанна»?

10. Назвіть найбільш відомі твори М. Булгакова.

Тести відкритої форми

Достатній рівень

1. Визначте, у чому полягає значення творчості М. Булгакова для світової літератури.

2. Розкрийте проблематику трилогії М. Булгакова про долю російської інтелігенції.

3. Подумайте, як проблематика повісті «Собаче серце» пов’язана з темою формування «нової людини», що була популярною у літературі 20-х років ХХ століття.

4. Визначте характерні риси композиції роману «Майстер і Маргарита» та поясніть, чому твір має таку структуру? Як це допомагає авторові розкрити головні ідеї?

5. Знайдіть у романі «Майстер і Маргарита» фантастичні сцени. Розкрийте значення кожної з них.

6. Наведіть приклади поєднання реального та ірреального в романі «Майстер і Маргарита». Поясніть значення цього поєднання.

7. Розкрийте особливості композиції роману «Майстер і Маргарита».

8. Подумайте, яка роль образу Івана Бездомного в романі М. Булгакова.

9. Поміркуйте, яку роль виконує епіграф до роману «Майстер і Маргарита», взятий з драматичної поеми Й.В. Гете «Фауст».

10. Напишіть твір на одну із запропонованих тем (за романом «Майстер і Маргарита»): «Любов - сила спасіння», «Рукописи не горять», «Світло і спокій майстра», «Що заповідав нащадкам М. Булгаков у романі «Майстер і Маргарита»?

Високий рівень

1. Висловіть особисте судження про проблематику та тематику творів М. Булгакова.

2. Подумайте, чому на Землю приходить Воланд зі своїм почтом? Чому диявол виступає в романі як добра сила? Чим це зумовлено?

3. Прочитайте в романі «Майстер і Маргарита» біблійні глави про Христа і Пілата, порівняйте їх з оригіналом. Знайдіть схожість і відмінність.

4. Схарактеризуйте образи майстра і Маргарити. Який шлях духовної еволюції вони проходять? Чому свого героя письменник називає саме так - майстер?

5. Розкажіть про різні часові простори в романі «Майстер і Маргарита». Проілюструйте прикладами з тексту художні засоби їхнього зв’язку.

6. Подумайте, які символи є у романі «Майстер і Маргарита». Спробуйте дати їх тлумачення.

7. З’ясуйте роль «віщих снів» у романі «Майстер і Маргарита».

8. Подумайте, як у романі «Майстер і Маргарита» розкривається тема «майстер - учень».

9. Поміркуйте, чому майстер не заслуговує на світло, а лише на спокій. Що, на вашу думку, для М. Булгакова та його героя означає поняття «спокій»?

10. Напишіть твір на тему: «Світ вічних цінностей героїв роману «Майстер і Маргарита».