Основні тенденції розвитку прози XX століття - Ніколенко О. М. 2010

Література
Ернест Міллер Хемінгуей (1899-1961)

1. Анастасьев Н. Творчество Эрнеста Хемингуэя / Н. Анастасьев. - М., 1981 - 112 с.

2. Денисова Т. Секрет «айсберга»: О художественной особенности прозы Э. Хемингуэя / Т. Денисова // Литературная учёба. - 1980. - № 5. - С. 202-207.

3. Драч І. Кілька слів про Хемінгуея / І. Драч // Духовний меч - К.:, 1993 - С. 34-39.

4. Затонський Д. Гостра радість боротьби / Д. Затонський // Дніпро. - 1979. - № 7. - С. 46-57.

5. Кашкин И. Эрнест Хемингуэй: Критико-биографический очерк / И. Кашкин - М., 1966. - 297 с.

6. Лидский Ю. Я Творчество Эрнеста Хемингуэя: Изд. 2-е / Ю. Я. Лидский - К., 1978. - 407 с.

7. Мендельсон Н. Современный американский роман / Н. Мендельсон - М., 1964.- С.119-194.

8. Юсін А. Інтерв’ю якого не було [Текст]: Художньо-документальне оповідання; [переклад з рос. С. В. Новохацький] / А. Юсін - К., 1984 - 87 с.