Основні тенденції розвитку прози XX століття - Ніколенко О. М. 2010

Практичне заняття на тему: A. Камю та французький екзистенціалізм. Аналіз роману Чума
Альбер Камю(1913-1962)

Практичне заняття на тему: «A. Камю та французький екзистенціалізм. Аналіз роману «Чума»

План заняття

1. Філософсько-інтелектуальний зміст роману. Смисл назви твору. Суть конфлікту.

2. Жанрові, композиційні та сюжетні особливості твору.

3. Образна система роману. Індивідуальні риси головних героїв та епізодичних персонажів, мотивація їхніх вчинків. Образ автора.

4. Стилістичні особливості твору (підкреслена об’єктивність, стриманий виклад подій, коментарі, підтекст, авторський монолог, полілог).

5. Принцип зображення дійсності. Історичний песимізм і моральний оптимізм роману.

Література

1. Великовский С. И. Грани «несчастного сознания»: Театр, проза, философская эссеистика. Эстетика Альбера Камю / С. И. Велиховский - М., 1973 - 238 с.

2. Днепров В. Д. С единой точки зрения: Литературно-эстетические очерки / В. Д. Днепров. - Л., 1989. - 372 с.

3. Долгов К. Красота и свобода в творчестве Альбера Камю / К. Долгов // Камю А. Творчество и свобода: сборник - М., 1990. - С. 235-240.

4. Камю А. Обе верности / А. Камю // Слово. - 1990. - №6. - С. 22-23.

5. Матюшкіна Т. П. Чужий серед чужих / Т. П. Матюшкіна // Зарубіжна література в навчальних закладах - 1998 - №-4 - C. 17-18.

6. Наливайко Д.Трагічний гуманізм Альбера Камю / Д. Наливайко // А. Камю. Вибрані твори - К., 1990. - С. 5-28.

7. Альбер Камю (Albert Camus) - французький письменник [Електронний ресурс] // www.albertcamus.ru/

Рекомендації до практичного заняття

Прочитайте есе А. Камю «Виворіт і лице» (1937) і роман «Міф про Сізіфа» (1942). Складіть тези на тему: «Розуміння життя за А. Камю».

Ознайомтеся з філософськими поглядами А. Камю. Читаючи його твори, спробуйте знайти зв’язок між філософськими поглядами та творами письменника, звертайте увагу та фіксуйте особливості поетики його романів: елементи екзистенціалізму, притчовий характерів творів, підтекст, міфологічні мотиви, мотив абсурду, полілог, морально-етична проблематика.

Прочитайте повість-притчу українського письменника В. Шевчука «Дім на горі» та порівняйте особливості вияву екзистенціалізму в естетичних системах A. Камю та В. Шевчука.

Прочитайте твори українських письменників-екзистенціалістів B. Підмогильного (роман «Місто»), В. Барки (роман «Жовтий князь»), І. Багряного (роман «Тигролови»), В. Шевчука (повість «Птахи з невідомого острова»). Поміркуйте, що об’єднує ці твори.

Повторіть значення літературознавчих термінів: інтелектуальна проза, екзистенціалізм, підтекст, мотив, лейтмотив, абсурд, роман-притча, роман- хроніка, монолог, полілог.

Працюємо з текстом художнього твору

1. Прочитайте та проаналізуйте уривок з роману А. Камю «Чума». З’ясуйте, яке значення має опис міста Оран для розкриття ідейно-художнього змісту роману:

Найзручніший спосіб познайомитися з містом - це придивитись, як тут працюють, як тут кохаються і як тут умирають. У нашому містечку, може, це вплив клімату, все це затісно переплелося і робиться з тим гарячковим відсутнім виглядом. А то знак, що люди нудьгують і намагаються завести собі звички. Наші співгромадяни працюють багато, але тільки для того, щоб забагатіти. Вони цікавляться передусім комерцією і, головне,— дбають, як самі кажуть, про зиск. Звісно їм не чужі й прості радощі, вони люблять жінок, кіно й морські купання. Проте вельми розважливо відкладають ті втіхи на суботній вечір і на неділю, а в інші дні тижня силкуються заробити якомога більше грошей. Увечері, покидаючи контори, вони сходяться о домовленій годині по кав’ярнях, гуляють тим самим бульваром або сидьма сидять собі удома на балконах. Замолоду їхні бажання несамовиті й скороминущі, а в зрілому віці обмежуються товариствами гравців у кулі, бенкетами у складок та клубами, де ріжуться в карти за гроші.

(Переклад з французької А. Перепаді)

2. Подумайте, який художній прийом використовує автор для змалювання життя оранців.

3. Знайдіть приклади монологів та полілогів у романі та розкрийте їхню роль у творі.

4. Прокоментуйте, як ви розумієте зміст епіграфа до роману «Чума». Подумайте, яка його роль у розкритті проблематики твору.

5. Виразно прочитайте розмову Рамбера, Тарру, Ріє і схарактеризуйте інтонацію кожного з героїв:

Рамбер поглянув по черзі на своїх гостей і спитав:

- А от ви, Тарру, чи здатні ви померти задля кохання?

- Не знаю, але думаю, що зараз ні, не здатний.

- Отож то й воно. Але ж здатні померти за ідею, то й неозброєним оком видно. Ну, а з мене годі вже людей, які гинуть за ідею. Я не вірю в геройство згубне. Єдине, що для мене цінне - це вмерти або жити тим, що любиш.

Ріє уважно слухав газетяра. Не спускаючи його з очей, він проказав лагідно:

- Людина - це не ідея, Рамбере.

Рамбер підскочив на ліжку, він навіть почервонів від хвилювання:

- Ні, ідея, і не бозна-яка, тільки-но людина відвертається від любові. А ми якраз і не здатні любити. Тому замирімося із цим, докторе. Зачекаймо, аж поки станемо здатні, а якщо й справді неможливо, дочекаймося загального визволення, не граючись у героїв. Далі цього я не сягаю.

Ріє підвівся з стільця, обличчя його раптом зробилося втомлене.

- Ви маєте рацію, Рамбере, цілком, і я ні за що в світі не став би відраджувати вас від того, що ви збираєтеся зробити, якщо я вважаю, що це і справедливо, і добре. Мушу, проте, ось що вам сказати: причому тут, власне, геройство? Це не геройство, а звичайнісінька чесність. Можливо, ця думка здається вам сміховинною, але єдина зброя проти чуми - це чесність.

- А що таке чесність? - раптом споважнівши, спитав Рамбер.

- Що вона таке взагалі, я й сам не знаю. Але в моєму випадку певен: бути чесним - значить робити свою справу.

(Переклад А. Перепаді)

6. Прокоментуйте зміст даної розмови. Висловіть свої думки щодо позиції кожного героя.

7. Поміркуйте, які істини відкривають герої під час перебування у зачумленому місті.

Завдання для самостійної роботи

1. Прослідкуйте використання у романі «Міф про Сізіфа» античних мотивів та їхню роль у розкритті ідейно-художнього змісту твору.

2. Визначте характерні риси екзистенціалізму на прикладі романів А. Камю.

3. Проаналізуйте внутрішній світ вільної особистості та її пошуки сенсу буття на прикладі прочитаних творів А. Камю.

4. Поміркуйте, яке ставлення автора у романі «Чума» до ролі індивідуалістичної особистості у вирішенні загальних проблем суспільства.

5. Схарактеризуйте стильові особливості романів А. Камю.

6. Німецький філософ Ф. Ніцше сказав: «Хто бореться з чудовиськом, тому потрібно берегтися, щоб самому не стати чудовиськом. І якщо ти вдивляєшся у прірву, то і прірва вдивляється у тебе». Подумайте, як слова філософа співвідносяться з проблематикою роману А. Камю «Чума».

Завдання для індивідуальної роботи

1. Відомо, що роман «Міф про Сізіфа» називають «есе про абсурд». Розкрийте принципи абсурду, які мають місце у цьому творі.

2. Визначте у чому проявляється відчуженість героя повісті «Сторонній» від світу.

3. Доведіть, що романи А. Камю є філософськими.

4. Порівняйте екзистенціальні твердження, що мають місце у романах А. Камю «Чума» та О. Гончара «Собор». З’ясуйте особливості творчої манери митців.

5. Спробуйте створити уявний діалог А. Камю філософа і письменника. Подумайте, які світоглядні позиції митця відобразяться у цьому діалозі.

6. Проаналізуйте особливості вираження теми часу в романі А. Камю «Чума» та на картині С. Далі «Сталість пам’яті».

Теми для дискусій

1. Чому герой повісті «Сторонній» залишається чужим серед чужих?

2. Чи небезпечні такі люди, як Мерсо, герой повісті «Сторонній», для суспільства?

3. А. Камю - «бунтівна людина» чи мудрий філософ?

5. Двобій свідомості з дійсністю у творах А. Камю.

Теми для студентських проектів та презентацій

1. Роман-притча А. Камю «Чума», новела М. Хвильового «Арабески» і роман А. Платонова «Котлован» у концепції універсальної моделі світу.

2. Культурологічний контекст роману А. Камю «Чума» (малярство і кіно)

Рядки, що завжди в серці...

«Єдине, що важливо - це бути людиною». (А.Камю)

«Головне - це добре робити свою справу». (А.Камю)

«Кожен з нас змушений робити свій вибір, і кожен вибір заслуговує на повагу». (А.Камю)

«Людина мусить залишатися вірною людському в собі». (А.Камю)

«Людина повинна протистояти злу навіть у тому випадку, коли немає ніякої перспективи і ніякої надії». (А.Камю)

«Люди швидше добрі, ніж злі». (А.Камю)

Тести модульного контролю

Тести закритої форми

Початковий рівень

1. А. Камю вперше приїхав до Франції у:

а) 1939 р.;

б) 1940 р. *;

в) 1941 р.

1. А. Камю вважав, що письменник - це:

а) «оголений нерв епохи» *;

б) «основа прекрасного»;

в) «кістяк людської душі».

3. А. Камю належав до філософської течії:

а) інтуїтивізму;

б) позитивізму;

в) екзистенціалізму *.

4. Ще за життя А. Камю називали :

а) «совістю Заходу» *;

б) «посланцем Заходу»;

в) «сміливою людиною».

5. «Листи до німецького друга» побачили світ у:

а) 1941-1942 рр.;

б) 1943 - 1944 *;

в) 1944 - 1945 рр.

6. Нобелівська премія письменникові була присуджена у:

а) 1956 р.;

б) 1957 р.*;

в) 1958 р.

7. Широку популярність А. Камю приніс роман:

а) «Міф про Сізіфа»;

б) «Чума»;

в) «Сторонній» *.

8. Епіграфом до роману «Чума» є слова:

а) Д. Дефо *;

б) Вольтера;

в) Ф. Ніцше.

9. Мерсо - головний герой роману:

а) «Чума»;

б) «Сторонній» *;

в) «Міф про Сізіфа».

10. Вставте потрібне слово у фразі з роману «Чума»: «Атож, слово «...» вимовлено, атож, саме в цю хвилину просвистів кий і звалив одну чи дві жертви»:

а) чума *;

б) хвороба;

в) щур.

Середній рівень

1. Який з романів А. Камю став свідченням найвищої еволюції автора:

а) » Міф про Сізіфа»;

б) «Чума» *;

в) «Бунтівна людина».

2. Роман «Сторонній» поділено на :

а) дві частини *;

б) три частини;

в) чотири частини.

3. У романі «Сторонній» А. Камю виступає майстром:

а) пейзажу;

б) портрету;

в) деталі *.

4. Визначте проблематику роману «Сторонній».

5. З якого роману взято фразу: «Отже, я відчуваю, що неможливо раз і назавжди виключити надію: вона може заволодіти і тими, хто хотів би від неї звільнитися»:

а) «Сторонній»;

б) «Міф про Сізіфа»*;

в) «Чума».

6. Дія роману «Чума» відбувається в:

а) Орані *;

б) Мадриді;

в) Парижі.

7. Як звали доктора Ріє:

а) Рафаель;

б) Бернар *;

в) Леопольд.

8. Кому з героїв роману «Чума» належать слова: «Можливо, тому, що й мені теж хочеться зробити щось для щастя»:

а) Рамберу;

б) Грану

в) Ріє *.

9. Які стильові особливості роману «Чума»?

10. Визначте, які проблеми піднімає митець у своїх творах.

Тести відкритої форми

Достатній рівень

1. Прокоментуйте основні положення філософських поглядів А. Камю.

2. Проаналізуйте, у чому полягає авторська інтерпретація античного міфу про Сізіфа в романі А. Камю «Міф про Сізіфа».

3. Подумайте, яке значення для розкриття проблематики роману «Сторонній» має форма сповіді головного героя твору.

4. Розкрийте символізм назви роману «Сторонній». Яке значення має назва у сюжеті й композиції твору. Аргументуйте свою думку.

5. Поміркуйте, як у романі «Міф про Сізіфа» розкривається тема абсурдності буття.

6. Схарактеризуйте один з образів роману «Чума» (образ на вибір).

7. Розкритйе характер екзистенціалізму в романі «Чума».

8. Подумайте, в яких співвідношеннях у творчості А. Камю знаходяться поняття «особистість і світ».

9. Розкрийте особливості поетики французького письменника.

10. Висловіть свою думку щодо моральних проблем, які піднімаються у творах А. Камю.

Високий рівень

1. Розкрийте метафізичний і соціальний зміст роману А. Камю «Сторонній».

2. Подумайте, чи можна провести паралелі між романом А. Камю «Сторонній» і творами Ф. Достоєвського. Аргументуйте свою думку.

3. Висловіть свою думку щодо повної назви роману «Міф про Сізіфа. Есе про абсурд». Доведіть правильність авторського визначення. Аргументуйте свою відповідь.

4. Подумайте, у чому полягає метафізика абсурду та естетика трагічного стоїцизму в романі «Чума».

5. Проаналізуйте, яке художнє значення поділу повісті «Сторонній» на дві частини.

6. Порівняйте, у чому полягає жорстокість дегуманізовного світу в романі А. Камю «Чума» і новелі Ф. Кафки «Перевтілення».

7. Подумайте, як у творах А. Камю вирішується проблема вибору, закону, моралі. Аргументуйте свою думку.

8. Зайдіть риси інтелектуального роману в творах А. Камю.

9. Визначте особливості поетики письменника.

10. Підготуйте повідомлення на тему: «Актуальність проблематики творчості А. Камю для людини XXI ст.»