Основні тенденції розвитку прози XX століття - Ніколенко О. М. 2010

Практичне заняття на тему: Проблеми морального вибору в повістях Василя Бикова
Василь Биков (1924-2003)

План заняття

1. «Лейтенантська проза» як психологічна ретроспекція подій Великої Вітчизняняної війни.

2. Проблема особистісної відповідальності в повістях В. Бикова «Третя ракета», «Обеліск», «Мертвим не болить», «Круглянський міст», «Дожити до світання», «Піти й не повернутися».

3. Війна в повісті В. Бикова «Сотников» як погранична межа, що окреслює духовну суть людини:

3.1 Сходження Сотникова до висот самопожертви;

3.2. Падіння Рибака.

4. Ліризм повісті В. Бикова «Альпійська балада».

5. Твори і життя Василя Бикова кінця ХХ століття («Мертвим не болить», «Болото») - зображення війни з її негероїчного боку.

6. Моральний вибір письменника в білоруському суспільстві.

Література

1. Бабишкін О. К. Вистояти і перемогти: Проблема морального випробування у творчості Василя Бикова / О. К. Бабишкін, Г. І. Назаренко - К., 1985. - 255 с.

2. Дедков И. Василь Быков. Повесть о человеке, который выстоял / И. Дедков. - М., 1998. - 312 с.

3. Лазарев Л. Василь Быков: очерк творчества / Л. Лазарев - М., 1979. - 208 с.

4. Липневич В. Волчья яма, или стрелок в именном окопе: [повести и рассказы В. Быкова] / В. Липневич // Новый мир. - 2002. - № 4. - С. 165 - 170.

5. Шагалов А. Василь Быков. Повести о войне / А. Шагалов - М., 1989. - 301 с.

6. Биков Василь: Слово - гуманіста, серце - патріота (спогади) // Режим доступу: dzvinkaxxv.narod.ru/bykov1.htm

Рекомендації до практичного заняття

«Лейтенантська проза» (В. Биков, Ю. Бондарєв, Б. Васильєв, Г. Бакланов, К. Воробйов) створювалася з власного військового досвіду та роздумів над бездуховністю сучасного суспільства, яке поглинула безпринципність і пуста риторика. Читаючи повісті В. Бикова, зверніть увагу на реалістичне зображення військових буднів, психологізм характерів і гостроту морального вибору, перед яким опиняються люди війни. Саме ці риси творчості надали підстави російському поету Й. Бродському номінувати білоруського письменника на Нобелівську премію.

Познайомтеся з фактами біографії В. Бикова часів війни та часів соціальної перебудови Радянського союзу. Поміркуйте, чому письменник так часто звертався до теми морального випробування в складних пограничних ситуаціях.

Прочитайте твори про війну представників «лейтенантської прози» та панорамно-батальні романи К. Симонова, І. Стаднюка, О. Чаковського та ін. Відновіть у пам’яті твори про війну українських авторів (О. Гончара, Ю. Збанацького, О. Довженка, А. Малишка), зіставте ці твори з повістями В. Бикова.

Соцреалізм як ідеологічне мистецтво, диктувало суворі норми: наявність позитивного героя, бажано комуніста; зображення прогресивних суспільних змін; оптимістичний фінал; уникнення картин натуралізму, жорстокості; показ керівної ролі партії та ін. Читаючи твори В. Бикова, зверніть увагу, як наслідує чи обходить ці норми письменник.

Повторіть літературознавчі поняття: «лейтенантська проза», соцреалізм, ліризм, автор-розповідач, психологізм.

Працюємо з текстом художнього твору

5. Проаналізуйте епізод з повісті В. Бикова «Вовча зграя», де ставиться проблема морального вибору в аморальних умовах:

«Потрібно було вбити двох, - сказав Левчук Клаві, коли вони згадали загибель Платонова. - А що? Якщо сумнів, то й обох. Щоб без сумніву. Ось у Кислякова було: прибіг дядько з села, проситься у загін, а у самого брат в поліції. Ну що робити? Як мовиться, бабця надвох гадала: можливо, чесний, а можливо, і агент. Ну й вбили. І все добре. Трохи спочатку совість мучила, але помучила і перестала. Зате жодних сюрпризів.

-  Ні, так не можна, - тихо сказала Клава. - Ви всі розлютилися на цій війні. Воно зрозуміло, але недобре це. Ось Платонов був не такий. Він був людяний. Він іншу людину почував як себе самого.

-  Ось-ось-ось! - підхопив Левчук і сів рівно. - Людяний! Через цю його людяність ось як тобі бути? Та й нам також...

-  Що ж, можливо, і буде погано. Але все одно він добрий. А добро не може стати злом».

(Переклад Д. Кононенка)

6. Простежте, як письменник змінює читацькі очікування, щодо подій і вчинків персонажів повістей В. Бикова «Сотников» та «Піти й не повернутися».

7. Проаналізуйте засоби художнього зображення мотиву гонитви в повісті «Альпійська балада».

8. Знайдіть у тексті повістей В. Бикова приклади протиставлення художніх образів (деталей, подій, персонажів).

9. Наведіть приклади вираження авторської свідомості в повісті «Обеліск». Проаналізуйте фінал твору.

10. Прокоментуйте роздуми головного героя повести «Сотников»:

«Ні, мабуть, смерть нічого не вирішує і нічого не розтлумачує. Тільки життя дає людям певні можливості, що здійснюються ними чи пропадають марно, тільки життя може протистояти злу й несправедливості. Смерть - ніщо. І коли тому лейтенанту в хвойнику через свою загибель удалося чогось домогтися для інших, то навряд чи він на те розраховував. Значить, невідомість, пітьма, забуття - назавжди без вдячності й нагороди?»

(Переклад М. Цівина)

Завдання для самостійної роботи

1. Визначте теми й проблеми, які переважали у творчості В. Бикова 60-70-х роках і в 90-х. Прокоментуйте зміни, що відбулися в творчості письменника.

2. Презентуйте твори, присвячені драматичним подіям 30-х років, темі колективізації та репресій.

3. Поміркуйте, у чому полягає своєрідність розкриття теми кохання в повісті «Альпійська балада». Поясніть авторське визначення жанру твору.

4. Схарактеризуйте психологічний тип героя повістей В. Бикова. Обґрунтуйте свою характеристику прикладами вчинків і роздумів персонажів.

5. Проаналізуйте хронотопічну композицію повісті В. Бикова «Обеліск».

6. Напишіть твір-роздум на тему «Людина на війні та війна в людині» (за повістями В. Бикова).

Завдання для індивідуальної роботи

1. Порівняйте повісті В. Бикова «Альпійська балада» та «Облава» з огляду на зображення реалій радянського колгоспного життя. Чим можна пояснити розбіжності?

2. Проаналізуйте, як розкривається тема учителя й дитини у творах В. Бикова. Зіставте позицію письменника з іншими тематично спорідненими творами радянських письменників.

3. Схарактеризуйте жіночі образи повістей В. Бикова. Порівняйте героїнь повістей «Третя ракета» і «Вовча зграя».

4. Проаналізуйте ліричну та героїчну авторську емоційність в повістях В. Бикова «Третя ракета», «Обеліск», «Мертвим не болить», «Круглянський міст», «Дожити до світання».

5. Порівняйте антивоєнний пафос творів В. Бикова та Г. Белля. Поясніть моменти художньої й фактографічної спорідненості білоруського та німецького письменників.

6. Проаналізуйте повісті В. Бикова з позиції дилеми, запропонованої О. Гончаром: «людина і зброя»

Теми для дискусій

1. Герої В. Бикова стають героями або зрадниками в екстремальних умовах війни. Чи можливі моменти істини в мирний час? Що саме робить людину героєм або зрадником?

2. Категоричний імператив Канта: моральний закон всередині людини. Чи існує він?

3. Біблія розповідає про зраду Петра, який після цього став Апостолом. Чи зможе Рибак піднятися до Сотнікова (повість В. Бикова «Сотніков»)?

4. Василя Бикова зобразив психологію людини війни чи сучасного часу?

Теми для студентських проектів та презентацій

1. Василь Биков: «Слово - гуманіста, серце - патріота» .

2. Твори В. Бикова в екранізаціях і музичних виставах.

3. Фільм Лариси Шепітько «Сходження» за повістю В. Бикова «Сотніков».

Рядки, що завжди в серці...

«Людина - аж до самого дна, такою, якою вона є насправді, без маски й позерства - розкривається в «пограничних» ситуаціях, коли абстрактний вибір між «добром» та «злом» раптом стає страхітливо конкретним вибором між реальною смертю (своєю або чужою) та життям (своїм або чужим)». (Василь Биков)

«Я пишу про людей, тоталітаризм і тиранію, про мутацію моралі під впливом деспотичної влади, про беззахисність маленької людини й марноту її сподівань на правду та справедливість». (Василь Биков)

«Людини не може бути без імені - жива, тим більше полегла...». (Василь Биков) «Творчість Бикова назавжди залишиться у німецькій літературі, оскільки він показав німцям, що вони коїли під час війни». (Христоф Хойбнер)

«Прізвище письменника викарбуване на меморіальній плиті (випадково вважався загиблим) під Кіровоградом. Для звичайної людини це було б трагічно, але для такої великої людини, як Василь Биков, це, можливо, Господній припис». (В’ячеслав Медвідь)

«Василь Биков сказав в післявоєнній літературі своє потаємне, неповторне, сповнене нещадної правди і синівського болю слово від імені всіх тих, тодішніх вісімнадцятирічних солдатів, яким випало, мабуть, найважче, - трагічна героїчна доля». (Чингіз Айтматов)

Тести модульного контролю

Тести закритої форми

Початковий рівень

1. В. Биков - письменник:

а) український;

б) російський;

в) білоруський*.

2. Проти того, щоб брати Стьопку Товкача на завдання (повість «Круглянський міст»), був:

а) Бритвін *

б) Маслаков;

в) Данило Шпак.

3. Поштовхом до втечі Федора Ровби, героя повісті «Облава», стали:

а) туга за рідною землею;

б) смерть дружини і доньки *;

в) лист від земляків.

4. Облавою на Федора Ровбу, героя повісті «Облава», керував:

а) сусід;

б) рідний брат;

в) рідний син *.

5. Герої повісті «Сотников» були:

а) партизанами *;

б) піхотинцями;

в) льотчиками.

6. Сотников і Рибак (повість «Сотников») мали завдання:

а) підірвати міст;

б) піти у розвідку;

в) добути продукти для партизанів *.

7. Демчиха заховала Сотникова і Рибака (повість «Сотников») :

а) у погребі;

б) на горищі *;

в) у сараї.

8. Назвіть прізвище героя повісті «Сотников», про якого йдеться мова: «Ви думаєте, я скажу вам правду? - запитав ...у слідчого Портнова. «Скажеш, - неголосно сказав поліцай. - Усе скажеш. Ми з тебе фарш зробимо. Повитягаємо всі жили, кістки переламаємо. А потім оголосимо, що всіх видав ти. Будила до мене!» - сказав слідчий»:

а) Сотникова*;

б) Рибака;

в) Демчиху?

9. Степанида і Петрок Богатьки, герої повісті «Знак біди», живуть:

а) у селі;

б) на хуторі*;

в) у місті.

10. Першим знаком біди для Степаниди і Петрока Богатьків (повість «Знак біди») став:

а) сніг;

б) прихід німців;

в) замерзлий жайворонок*

Середній рівень

1. Яка головна тема у творчості В. Бикова?

2. Про вчителя Мороза, героя повісті «Обеліск», журналіст дізнався:

а) від односельців;

б) від Тимофія Титовича Ткачука *;

в) прочитав у газеті.

3. Алесь Іванович Мороз (повість «Обеліск») повернувся до села, щоб:

а) підірвати поліцейську управу;

б) розклеїти листівки;

в) урятувати хлопців*.

4. У чому полягає особливість композиції повісті «Обеліск»?

5. Назвіть ім’я головного героя повісті «Альпійська балада», про якого розповідається в даному уривкові: «Він упав, спіткнувшись об щось, і одразу ж підхопився, відчув: треба мерщій від цього місця, від убитого командофюрера; поки не схаменулися, треба десь зачаїтися, сховатись, а може й вирватись з заводу»:

а) Алесь;

б) Іван *;

в) Тимофій.

6. Герої повісті «Альпійська балада» тікали до:

а) Трієста*;

б) Неаполя;

в) Мілана.

7. Яка тематика і проблематика повісті «Кар’єр»?

8. Про кого з героїв повісті «Вовча зграя» йдеться мова: «Ось .... був не такий. Він

був людяний. Він іншу людину почував як себе самого»:

а) Левчука;

б) Платонова*;

в) Тихонова.

9. Яку роль відіграє відкритий фінал у повісті «Вовча зграя»?

10. У творчості В. Бикова відчувається риси:

а) екзистенціалізму *;

б) реалізму;

в) символізму.

Тести відкритої форми

Достатній рівень

1. Російський письменник XIX ст. Л. Толстой писав: «Війна є протиприродний людському єству стан». Подумайте, як ця думка втілюється в творчості В. Бикова.

2. Проаналізуйте, особливості змалювання теми війни в творчості білоруського письменника.

3. Розкрийте моральну проблематику творів В. Бикова.

4. Схарактеризуйте один із образів - героїв повістей письменника (повість на вибір).

5. Про задум повісті «Сотников» В. Биков писав: «Перш за все і головним чином мене цікавили дві моральні проблеми, які можна сформулювати так: «Що таке людина перед нищівною силою нелюдських обставин? На що вона здатна, коли можливості захистити життя вичерпані до кінця і запобігти смерті неможливо?» Подумайте, як задум автора втілився в ідейно-художній структурі твору.

6. Проаналізуйте на прикладі одного з творів, які мотиви поведінки людини в екстремальній ситуації (твір на вибір).

7. Подумайте, яке символічне значення мав образ хреста, на якому стратили учителя Мороза і його учнів (повість «Обеліск»).

8. Проаналізуйте особливості втілення теми кохання у творах В. Бикова.

9. Розкрийте особливості жанру балади у повісті «Альпійська балада».

10. Порівняйте прийоми розкриття психології героїв у повістях «Альпійська балада» і «Вовча зграя».

Високий рівень

1. Розкрийте особливість конфлікту в творах В. Бикова.

2. Проаналізуйте художній світ у творчості письменника.

3. Висловіть власне ставлення до проблеми морального вибору героїв у повістях В. Бикова.

4. Проаналізуйте розкриття проблеми зради і стійкості на прикладі Сотникова і Рибака, героїв повісті «Сотников».

5. Розкрийте на прикладі одного з творів змалювання процесу внутрішнього розвитку характеру героя через подолання труднощів (твір на вибір).

6. Проаналізуйте прийоми психологічного аналізу, які автор використовує у своїх творах.

7. Прокоментуйте той факт, що Папа Римський відзначив В. Бикова спеціальним призом католицької церкви за повість «Сотников». Подумайте, які загальнолюдські проблеми письменник відобразив у цьому творі. Аргументуйте свою думку прикладами з тексту.

8. Висловіть свою думку щодо такого твердження: «Мороз зробив більше, ніж якщо б убив сто німців. Він життя поклав на плаху добровільно». Аргументуйте свою думку.

9. Проаналізуйте особливості поетики творів В. Бикова.

10. Напишіть твір-роздум на тему: «Кохання - велике диво...» (за повістю В. Бикова «Альпійська балада»).