Зарубіжна література - статті та реферати - 2021

Характер сонетів Шекспіра. Сонет

Загальний характер сонетів Шекспіра сумний; вони говорять про нещасний, незадоволеному почутті; з незвичайною силою висловлюється. Він складався з двох чотиривіршів (катренів) та 1го двовірша (дистиха). Перший катрен викладав основну тему сонета, другий давав певний розвиток цій темі, а третій наближав розв’язку. Два останні рядки сонета завершували твір висновком. Але варто зазначити, що англійці, зокрема Шекспір, не завше дотримувались такої композиції. Сонети Шекспіра є світовим шедевром і, безумовно, найвищим досягненням лірики доби Відродження. Писав свої сонети Шекспір для елітарного кола знайомих, серед яких були титуловані особи. Тому вони не друкувались.

Сонет складається лише з двох речень. Мова ведеться від першої особи. У монолозі ліричного героя висловлено протест проти несправедливого життя в соціумі, де все йде шкереберть. Соціальні, етичні, естетичні та філософські проблеми розкриваються через антитезу (зло — добро, істина — дурниця, честь — бруд, розкіш — злидні). Художній світ зображено жахливим, тут немає місця мистецтву, красі й істині. Від такого хаосу в суспільстві ліричний герой бажає знайти забуття в смерті. Він самотній, глибоко страждає, але при тому не перестає мислити й відчувати серцем.

Композиційно сонет складається із зав’язки (яка є тезою про життєві прикрощі, що унеможливлюють бажання жити) і розв’язки (яка є антитезою, бо, всупереч негараздам, зажди є світлий вихід із будь-якої ситуації). Ліричний герой доходить позитивного висновку: якщо він кохає, то мусить мати сили жити.

Тема -протест проти несправедливого життя в соціумі

Ідея протиставлення мислячої особистості світові, що потерпає від зла

Ліричний герой -самотній, дуже страждає, але не перестає мислити і відчувати серцем

Художні засоби антитеза (зло — добро, істина — дурниця), анафора ( повторення і), мова ведеться від першої особи, вірш складається з двох речень.