Зарубіжна література - статті та реферати - 2021

Метод творчого читання, функції та прийоми

Метод творчого читання найбільш специфічний для предмета «Зарубіжна література». Читання художнього твору якісно відрізняється від читання наукового, публіцистичного тексту. Це читання вимагає особливої уваги до слова, фрази, ритму. Застосовуючи цей метод, вчимо дітей слухати і чути художнє слово, насолоджуватись ним, вчитесь самим говорити і читати виразно. Для цього методу характерні такі прийоми:

- виразне (в ідеалі художнє) читання викладача;

- читання матеріалів художнього слова (окремих творів, сцен з п'єс);

- уміння виразному читанню учнів; - коментоване читання;

- постановка проблеми, що випливає з прочитаного;

- творчі завдання, що базуються на життєвих спостереженнях учнів.

Види навчальної діяльності учнів:

- читання художнього твору в класі і дома;

- виразне читання з обґрунтуванням особливостей читання;

- заучування напам'ять; - активне слухання художнього тексту; - складання плану твору (чи фрагменту); - близькі до тексту перекази;- художня розповідь - усні і письмові відгуки про твір; - розгляд ілюстрацій до тексту і оцінка їх.

Цей метод найбільш активно застосовується у середніх класах, може і в старших з низьким рівнем знань.