Зарубіжна література - статті та реферати - 2021

Епопея Д. Голсуорсі «Сага про Форсайтів»

ҐОЛСУОРСІ, Джон (1867- 1933,) — англійський письменник, лауреат Нобелівської премії 1932 р. Хронологічно творча діяльність Ґолсуорсі майже точно співпадає з першою третиною XX ст. Гострі суперечності цієї перехідної епохи багато в чому визначають його творче обличчя.

Нові форми психологічного аналізу, зокрема — широке використання внутрішнього монологу, побудованого за принципом невласне прямої мови, — ось ті головні ознаки, які надають форсайтівському циклу характеру роману епопейного типу. Від великої «народної» епопеї Л. Толстого «Війна і мир», яку Ґолсуорсі вважав «найвеличнішим романом у світі», його твір відрізняється, проте, недостатньою виявленістю «народної ідеї». Романний цикл Ґолсуорсі не є, як ролланівські епопеї, романом-потоком (le roman-fleuve), його складові частини більш викінчені та самостійні — дається взнаки незмінний тургенівський вплив. Ідея мінливості, плинності життєвих форм, як природних, так і соціальних, у своєму художньому вирішенні надає його образам певної імпресіоністичності. Проте ні «Сага про Форсайтів», ні «Сучасна комедія «не стають суб'єктивними епопеями на кшталт прустівського циклу «У пошуках утраченого часу», зберігаючи свою основну якість широких реалістичних полотен, які об'єктивно відобразили чуттєві сторони приватного та суспільного життя Англії впродовж чотирьох десятиліть.

Джон Голсуорсі був послідовним прибічником реалістичного мистецтва, вірив у його сприятливий вплив на суспільство. Голсуорсі глибоко хвилювали соціальні протиріччя, характерні для буржуазного суспільства. Він пише про несправедливість існуючого суспільного ладу, з теплотою зображує людей праці, у своїх творах звертається до теми класових протиріч. Однак, у своїй критиці Голсуорсі переходить певні кордони; він прагне довести, що класова боротьба дає збитки. Письменник викриває лицемірство та егоїзм англійської буржуазії. Митець, правдиво показує процес її політичної й моральної деградації в добу імперіалізму.

Головна тема творчості Голсуорсі тема власності, форсайтизм. Голсуорсі, протягом свого творчого шляху звертається до зображення світу власників, до розкриття психології людини-власника. Погляди та уявлення власника обмежені рамками його класу, а вчинки скуті загальноприйнятими у його середовищі нормами поведінки.

Визначною є праця Голсуорсі «Сага про Форсайтів», яку він творив у період з 1906 по 1928 рік. Упродовж цього терміну позиція письменника зазнає помітних змін. Почавши із різкої критики світу власників, Голсуорсі під впливом подій Першої світової війни та робочих заворушень в Англії змінює своє ставлення до світу Форсайтів. Сатиричний елемент змінюється драматичним зображенням. Драматичні переживання головного героя щодо розкладання колишніх устроїв викликаних повоєнним періодом, збігаються із занепокоєнням самого Голсуорсі,

Форсайтівский цикл включає шість романів. Перші три об'єднують у трилогію «Сага про Форсайтів». Сюди входять романи «Власник» (1906), «У зашморгу» (1920), «Здається наймачам» (1921), і навіть дві інтерлюдії «Останнє літо Форсайта» (1918) і «Пробудження» (1920). Друга трилогія «Сучасна комедія» - включає романи «Біла мавпа» (1924), «Срібна ложка» (1926), «Лебедина пісня» (1928) і дві інтерлюдії «Ідилія» (1927) та «Зустрічі» (1927).

"Сага про Форсайтів" - класичний зразок роману-епопеї циклу романів, кожний з них відділений, герой один, але в сукупності вони створюють роман-епопею. При цьому цикл Ґолсуорсі має певну своєрідність. Це тип роману-епопеї, що називається роман-сімейна хроніка. Принципове завдання автора це не тільки оповідання про життєві перипетії одного або кількох людей, якщо мова йде про сім'ю, але й оповідання про історичні долі, про розвиток історії, про процеси в суспільному житті країн або країни.

Голсуорсі створює історії життя сімей, які стають зручною формою оповідання про життя світу, суспільства, країни. Це більше глибока структура, ніж роман-біографія, тому що в сім'ї багато людей, у кожного своя доля, кілька поколінь. Доля країни, суспільства добре показана через цей жанр сімейної хроніки, сімейної епопеї.