Зарубіжна література - статті та реферати - 2021

Проблематика містерії «Каїн» Байрона

На основі біблійного сюжету про перших людей на землі Байрон створив оригінальний твір. "Каїн" - це містерія в п'яти актах. Твір Байрона написано як диспут про сенс і суть життя людини на землі: що таке для людини Добро і Зло, Життя і Смерть. Диспут починається із суперечки Каїна з батьками він дорікає їм в тому, що з їхньої вини люди з самого початку життя на землі опинилися підвладні богу, а могли бути вільними.

Поява Люцифера повертає диспут в сторону абстрактну - про смерть і безсмертя. Люцифер називає Каїна смертним, але стверджує, що він носій частини безсмертя. Люцифер говорить про безсмертну душу людини. Але Каїна не задовольняє ні вічне життя, ні могутність, якщо вони не дають щастя на землі. А щастя для нього в знанні.

Слідуючи за Люцифером в безодні простору, Каїн просить його відкрити свої таємниці. Пізнання призводить Каїна до несумісності благості творця з його могутністю, до сумніву в могутності і щасті творця. Безглуздо тоді саме буття. Лише неминучим висновком з міркувань Каїна про благість і могутність творця є слова Люцифера, що творець «як переможець оголосить злом того, хто переможений їм», але його добро вважалося б злом, «будь переможець» Люцифер. Людина народжується для того, щоб померти, і все своє життя приречена добувати хліб свій в поті чола. До кінця століть людина буде страждати за первородний гріх прабатьків.

Композиція твору циклічна й це відповідає його ідеї - піднявшись від тяжкої повсякденності до космічних висот, людина знову повертається на Землю, щоб ще сильніше відчути свою нікчемність.

Біль і страх за муки майбутніх поколінь приводять Каїна до визнання благості самогубства. Своїм гуманізмом Каїн підноситься над Люцифером. Але Люцифер все ж співчуває людині, тому що він, як і Каїн, бунтує проти обмеженості людського знання.

Байрон вустами Люцифера перефразував Декарта: «Мислити - це значить бунтувати проти обмеженості людського розуму». Ця теза стає основним для Каїна і для Люцифера. Жага знання штовхнула людину на першорідний гріх. За знання людина заплатила безсмертям. Знанням Люцифер спокушає Каїна, і Каїн слідом за проблемою смерті, яка є зло, ставить проблему знання. Воно повинно вирішити протиріччя добра і зла, бо без знищення зла немає щастя і тоді безсмертя безцільно.

Твір відображає тяжкість шукань і сумнівів самого Байрона, його просвітницьку віру в нескінченні можливості людського розуму.