Зарубіжна література - статті та реферати - 2021

Художній світ новелістики Е. По (на матеріалі прочитаних творів)

У своїх творах По створював настрій загадковості, недомовленості, зображував наслідки, не пояснюючи причин, психічні збочення, незнайомців та маніяків.

Ядром його прози є "страшні" оповідання. У них розкриваються людська психіка, вивчається людське єство, тіло і дух. Для Е. По жахливе - це жах одинокої душі, розлад гармонії розуму і почуттів, це внутрішнє спустошення і хаос. Цим новелам характерна поетика "статичних контрастів". У більшості новел оповідач і герой - одна особа, а розповідь це самоспостереження. Тому свідомість роздвоюється на рівні: людини, що діє та людини, що розповідає.

класичним прикладом є оповідання "Падіння дому Ашерів" - розповідь про візит оповідача в старовинний маєток приятеля, про дивну хворобу леді Маделін, і психічну хворобу Ашера, про таємничий зв'язок між будинком і його мешканцями, про смерть брата і сестри, про падіння дому у води озера. В творі зображується хворобливий стан психіки, свідомість на межі божевілля. У творі оповідач розповідає, описує обстановку, ситуацію і події, висловлює власну емоційну реакцію.

Дім Ашерів - своєрідний світ, який перебуває у стані глибокого розладу, мертвіє, знаходиться на порозі зникнення. Трагедія мешканців в непереможній владі дому має над ними. Вони не здатні покинути його і приречені померти, ув'язнені у спогадах про ідеал.

В образі Родеріка Ашера втілений страх перед життям, реальністю. Внутрішня драма Ашерів "проектується" назовні. Душевному стану Родеріка відповідає обстановка будинку, тріщина на фасаді, напівмертві дерева, чорне і похмуре озеро.

Автор показав розпад особистості, в якій інтелектуально-духовне начало одержало однобокий, хворобливий розвиток. "Падіння дому Ашерів" зображує страх перед страхом життя і смерті.

Тема втрати коханої і болісних страждань розкрита в "Лігейі". Це трактат - дослідження таємниці смерті, природи божественної волі, що переборює смерть, психіки почуттів про втрачену кохану і її відродження. Тут емоційною домінантою стає бажання героя знову здобути кохану, його містичний жах перед таїнством волі. В оповіданнях про "смерть жінки" звучать есхатологічні та реінкарнаційні мотиви.

В оповіданнях "Чорний кіт», "Серце-викривач", "Провалля та маятник" з’являється феномен схильності людини до порушення заборони - "чортик суперечності". Він є психологічним мотивуванням поведінки героя, здійснюючого заборонені вчинки - від невинних прогріхів до вбивства. Але Едгар По стверджує що це хвороба, аномалія, відхиленням від норми. Цей феномен покладений в основу художнього принципу багатьох "страшних" новел Е. По.