Зарубіжна література - статті та реферати - 2021

Головні естетичні принципи літератури реалізму

Реалізм - напрям у літературі і мистецтві, що був формою заперечення романтизму, реакцією на байронізм 30-х років. Реалісти орієнтувалися на зображення звичайної "маленької людини" в звичайних обставинах. Вони використовують звичайну розмовну мову з діалектами і жаргоном. Письменники-реалісти досліджують джерело зла, вважають, що визначальний вплив на людину мають суспільно-економічні умови.

Естетика реалізму міметична в своїй основі, пов'язана з розумінням мистецтва як форми наслідування дійсності. Естетичними якостями є вірність реальній дійсності, конкретно-історичний підхід до неї, погляд на історію як на постійний поступ, прагнення відтворювати життя таким, яким воно є у внутрішньому світі людини, художня переконливість зображення. Для класичних творів характерна естетична міра відображення правди характерів та обставин. Ідеологічною основою реалізму став раціоналізм, раціоцентрична теорія Просвітництва. Реалізм відмовився від поділу предметів і явищ на естетичні і неестетичні..

ЕСТЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ

1. Аналітизм. Установка на аналіз соціальної дійсності.

2. Установка на імітацію життя, на правдивість зображення..

3. Універсалізм. Прагнення до максимального охоплення в зображенні соціального світу, до зображення всього суспільства й соціальної структури.

4. Принципово нове зображення людини: людина як істота, включена в соціальний процес. Реалісти: "Людину формує середовище, до якої вона належить (соціальний детермінізм).

5. Критицизм. Буржуазний порядок світу знищує суспільство і волю людини. Людина мислиться як жертва суспільства.

6. Зображення типового. Ця література звертається до типів: звичайний, масовий, а не виняткова людина.

7. Науковість. Література набуває виду наукового дискурсу, дослідження. Художник мислить себе як натураліст, психолог, дослідник.

ФАКТОРІВ ВИНИКНЕННЯ РЕАЛІЗМУ

I. Наукові. Їхню основу склало природознавство, зокрема теорія Дарвіна. Він увів у науку ряд принципів, які запозичить література: принцип класифікації (у літ. - універсалізм; класове суспільство), принцип еволюції (прагнення пояснити щось через його генезис); принцип детермінації (=соціальна детермінація героя).

II. Філософські. Позитивізм - філософська основа реалізму. Огюст Конт, ідея трьох стадій розвитку людського знання: теологічне знання, метафізичне знання, позитивне знання. Ціль такої позитивістської філософії - виявити закономірності, які діють у соціальному світі, його розвитку. У людському світі діють ті ж закони, що й у природному світі (все соціальне можна пояснити через природне).