Зарубіжна література - статті та реферати - 2021

Принципи натуралістичної естетики Е. Золя

Зачинателем натуралістичної школи вважали Золя, що був її теоретиком. Як теоретик він виступив у 70-х роках на сторінках «Вісника Європи». Його праці «Романісти — натуралісти» і «Експериментальний роман» — головний матеріал для створення теорії.

У працях Золя декларує принцип об'єктивності та правдивості мистецтва, вимагає від твору документальної точності, а від митця — скрупульозного спостереження та вивчення дійсності. Золя визнає детермінуючу роль середовища і спадковості для особистості. «Детермінізм повинен управляти і каменем на дорозі, і людським мозком».

Золя вважав, що натуралізм у літературі існував завжди, але в XIX ст. внаслідок успіхів природничих наук і культура наукового знання, склалися сприятливі умови для його розвитку. Золя пропонує нове поняття експериментальний метод, який він запозичив у біолога Клода Бернара. За ним в основі письменницької творчості має бути — експеримент, пильне спостереження та вивчення натури. В романі - «наукове», фізіологічне розуміння людини. Крім того, є ще одна відмінність: медик вивчає фізичні об'єкти, а художник - пристрасті. «Кінцева мета - наукове пізнання людини, як окремого індивідуума і як члена суспільства».

Основні принципи натуралізму за Е. Золя:

✵ відмова митця від оцінних категорій при змалюванні фактів, повна відчуженість автора, об'єктивізм;

✵ звернення літераторів до «заборонених» тем. Митці — попередники не писали про патологію, тепер їй було відкрито широку дорогу в роман, п'єсу, поему;

✵ історію суспільства розглядали перш за все як фізіологічний процес і так її відображували в мистецтві.

Положення теорії натуралізму Е. Золя:

— Письменник — не фотограф. Романіст не обмежувався накопиченням фактів і точним їх відображенням, він бачив, розумів, творив, змінював природу, не виходячи за її межі; він прийшов до абсолютного пізнання.

— Натуралізм — не матеріалізм. прийоми дослідження духовного життя і матеріальної природи тотожні, а експериментальний метод - загальний як для хімії, так і для роману. Своїми спостереженнями і дослідами романіст продовжував роботу фізіолога.

— Натуралізм і мораль. Моралісти — експериментатори, що показують досвідом, як пристрасть проявилася в суспільстві, роблячи її нешкідливою. У цьому внесок морального призначення творів натураліста.

— Натуралізм та ідеал. Якщо ідеаліст — це той, хто зайнятий пошуком ідеалу, то експериментатор — той самий ідеаліст.

—Особистість письменника, його почуття й ідеї — на другому плані. Форма і склад також на другому плані.

Натуралізм - це «дух наукового методу», «класифікація людських документів», «аналіз і логіка», «повернення до природи, до реальності», «протокол і точність спостережень» і т.п. «Нинішній роман - це сучасне знаряддя пізнання».На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.