Зарубіжна література - статті та реферати - 2021

Періодизація італійської літератури доби Відродження

Розвиток літератури Відродження в Італії припадає на XIV—XVI ст., але передумови для її становлення склалися раніше, у другій половині XIII — на початку XIV ст. Це був період переходу від середньовіччя до нової доби, так зване Передвідродження — переломний період в історії країни.

- XIII ст. — Передвідродження (створення і зростання великих міст, які звільнялися з-під феодальної залежності; кінець ХІІІ ст. — завершення формування незалежних міст-комун; нерівномірний розвиток країни — інтенсивний у містах півночі: Флоренції, Мілані, Венеції, Ґенуї і збереження феодалізму на півдні і в центрі; тривала боротьба між пол. партіями гвельфів і гібелінів, перші представляли міську Італію й орієнтувалися на папу, а другі відповідно феодальну, на імператора; в таких складних умовах активно творить Данте, в творах якого були ідеї і Середньовіччя і Ренесансу)

- XIV ст. — Раннє Відродження (загострення протиріч властивих Передренесансу; розвиток міст і посилення класової боротьби. У культурному житті все більшого значення набуває нова міська інтелігенція, інтенсивніше формуються нова свідомість та індивідуалістичне світосприйняття, активізується процес звільнення людського розуму від диктатури церкви й догматичного середньовічного мислення. На цьому ґрунті створюється якісно нова література, яка спирається на античність та національну літературну традицію. Провідне місце в культурі і літературі цього часу посідають Франческо Петрарка і Джованні Боккаччо.

- XV ст. — період розквіту Відродження (Зріле Відродження) (В XV ст. остаточно складається тип італійського гуманіста — людини обдарованої, всебічно освіченої, соціальне активної. В першій половині XV ст. гуманізм стає суспільним рухом, висуваючи своїм головним завданням виховання нової людини, в якій гармонійно поєднувались би індивідуалізм і громадянська свідомість. Називають громадянським гуманізмом. Розгортання класової боротьби привело до остаточного зруйнування старих міських комун, замість яких створилася нова форма влади — принципат, або тиранія. Тирани дбали про створення нової культури, далекої від національно-демократичних традицій вільних міст. Майже всі гуманісти перебували на службі у тиранів і підтримували новий порядок. Вони зосереджували увагу на вивченні античності, послабили зв'язок з народними традиціями раннього гуманізму, користувалися тільки латиною. Гуманістична література набула переважно науково-філософського і публіцистичного характеру, хоча створювалась і поезія. Найвидатнішими вченими-гуманістами першої половини XV ст. були Леонардо Бруні, Поджо Браччоліні, Лоренцо Валла. Панування латинської течії в літературі XV ст. все ж не могло припинити розвитку народної творчості і гуманістичної літератури італійською мовою. Окремі гуманісти захищали права італійської мови, цінність національної літератури та її традицій. У цьому плані визначною є діяльність Леоне Баттіста Альберті. Чільне місце у розвитку культури цього часу посіла Флоренція. Створена Платонівська академія — вільне товариство шанувальників Платона.

- XVI ст. — У розвитку літератури XVI ст. визначають два періоди: перший охоплює перше тридцятиліття і називається Високим Відродженням; другий — 40— 90-ті роки — Пізнім Відродженням. У першому періоді зберігав своє панівне значення класичний ренесансний стиль, хоча вже зароджувалися й інші стилістичні течії, в тому числі маньєризм. У другому періоді ця течія висунулася у літературному процесі на перший план. В маньєризмі втрачена віра у високе призначення людини, у розумність життя. Світ і людина сприймаються як щось хитке, ненадійне (Лудовіко Аріосто, Ніколо Маккіавеллі, Джанджорджо Тріссіно, Джордано Бруно) (Більшість колишніх міст-комун перетворилися на абсолютистські князівства, що закріпило роздробленість країни і посилило внутрішні міжусобиці. Тривалі війни Франції, Іспанії, Німеччини проти Італії. Італійські міста втратили свої економічні переваги у середземноморській торгівлі Все це призвело до рефеодалізації країни — зміцнення в ній феодальних відносин, а разом з тим і феодально-католицької реакції. Вона розпочалася в 40-х роках і, посилюючись, охопила всю другу половину століття. Це був період жорстокого наступу на гуманізм.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.