Зарубіжна література - статті та реферати - 2021

Англійська література 17 ст.

17 ст. — переломний, сповнений драматизму період англійської історії. Англійський абсолютизм, який у 16 ст. зіграв позитивну роль в об’єднанні і зміцненні країни, в 17 ст. став затримувати її подальший розвиток. Протиріччя між буржуазією і старим феодальним устроєм призвели Англію до буржуазної революції 1640-х років. З кінця 16 ст. поширюється пуританізм — протестантський рух, учасники якого закликали до завершення Реформації, теоретична основа — кальвінізм. Головною рушійною силою англійської революції, її «бойовою армією» були селяни і міська біднота. Король був страчений, Англія проголошувалась республікою, але Кромвель проголосив воєнну диктатуру.

Англійська література 17 ст. — це література епохи революційного зламу. Три етапи: передреволюційні десятиліття (20-30-і роки), роки революції (40-50-і роки), період Реставрації (60-80-і роки). Перехідний характер епохи, складність і гострота соціально-політичних колізій в країні обумовили складність і суперечність літературного процесу: бароко існує тут з класицизмом; різні літературні принципи дивно переплітаються у творчості одного того самого автора. У 20-30-х рр. 17 ст. поглиблюється криза ренесансної ідеології і естетики, відображаючи загострення соціальних суперечностей в житті англійського суспільства: одні письменники демонстративно полишають традиції Відродження, інші намагаються пристосувати їх до нових умов. Важливу роль зіграла драматургія Бена Джонсона, «теорія гуморів», що передбачає зображення лише однієї пристрасті в характері персонажа. Чільне місце в поезії першої половини 17 ст. займає так звана «метафізична школа», яка представляє один з напрямків бароко (див. 57 пит.). Поезія «кавалерів» - бездумний гедонізм, капризність. В роки революції і республіки — розквіт публіцистики. Утопічні проекти, «Республіка Океанія» Джеймса Гаррінгтона. Текст Біблії відомий великим масам населення — використання у творах біблійних сюжетів. Заперечення театру за часів пуританів.