Зарубіжна література - статті та реферати - 2021

Класицизм

Класицизм - напрям в європейській літературі та мистецтві, який уперше заявив про себе в італійській культурі XVI ст. Найбільшого розквіту досягає у Франції (XVII ст.). Певною мірою притаманний усім європейським літературам, у деяких зберігав свої позиції аж до першої чверті ХІХ ст. Для класицизму характерна орієнтація на античну літературу, яка проголошувалася ідеальною, класичною, гідною наслідування. Теоретичним підґрунтям класицизму була антична теорія поетики і насамперед «Поетика» Арістотеля, теоретичні засади якого втілювала французька «Плеяда» (XVII ст.). У виробленні своїх загальнотеоретичних програм, особливо в галузі жанру і стилю, класицизм спирався і на філософію раціоналізму. В розвитку класицизму можна визначити три етапи: становлення стилю, зрілість і занепад.

Класицизм в літературі з точки зору стилю і підходу до літературної композиції, як правило, імітував одну з грецьких або римських моделей у предметі (наприклад, грецькі легенди) або у формі (шляхом прийняття жанру, як трагедія, епос або сатира), або і того, і іншого. Простіше кажучи, класицизм в літературі стверджував, що письменник повинен керуватися правилами, моделями, або догмами, а не самостійним натхненням. Головними ідеологічними завданнями класичного мистецтва були прославляння монарха, як центру розуму нації, і оспівування героїзму в ім'я виконання боргу перед співгромадянами. Останнє якраз і втілювалося через призму античності. Згадайте твори, написані за мотивами грецьких і римських переказів: «Прощання Гектора з Андромахою», «Клятва Гораціїв» - патріотизм, переважання загального блага над особистими бажаннями в них виходять на перший план. Для класицизму так же характерна узагальнення, як у літературних образах, так і в живописі і в скульптурі. Так, наприклад, знаменитий фонтан «Самсон, що розриває пащу лева» - не що інше, як явно збірний образ, відповідний практично всім принципам класицизму. Самсон виступає, як уособлення славного російського воїнства під командуванням Петра Великого, лев символізує шведів. Таким чином, ми бачимо цілу історію, розказану всього двома персонажами скульптурної групи. Саме в цій лаконічності, міцності ідеалів, переважання Розуму у поєднанні в схилянням перед тим, що правдиве красиво і полягає феномен епохи класицизму.

Веймарський класицизм — напрям у німецькій класичній літературі просвітницької спрямованості 80-90-х XVIII ст. Представлений творчістю Й.-В. Гете, Ф. Шіллера, теоретичними працями Й. Вінкельмана, В. Гумбольдта. Веймарський класицизм, що прийшов на зміну періоду "Бурі і натиску", руссоїстському культу чуттєвості, орієнтувався на антику як ідеал духовної та фізичної досконалості. Водночас Веймарський класицизм не обтяжувався жорсткими естетичними нормативами," на відміну від французького класицизму, тяжів до жанрового розмаїття, масштабності образів, простоти композиції.

Потужно заявив про себе класицизм і в російській літературі XVIII ст. В Росії він, подібно французькому, спирався на міцні позиції монархічної царської влади. З’являється в період становлення російської держави, з появою Петербургу. Відомі представники російського класицизму — Василій Тредіаковський, Михайло Ломоносов, Гаврило Державін, Денис Фонвізін.

Політико-соціальним варіантом класицизму став класицизм революційний, який був характерним для епохи Великої Французької Революції.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.