Зарубіжна література - статті та реферати - 2021

Шлях аналізу твору «слідом за автором», його різновиди. Методика порівняльного аналізу епізодів, її використання на уроках зарубіжної літератури

Вчити учнів аналізувати художній твір — означає виокремлювати його складові, досліджувати їх, робити аргументовані висновки; синтезивати окремі частини, щоб побачити твір у цілому: відчути його естетичну цінність, усвідомити зміст, дати самостійну, критичну, обгрунтовану оцінку.

В сучасній методиці існує декілька класифікацій видів аналізу літературного твору. Ми зупинимось на схемі канд. пед. наук з м. Запоріжжя К. П. Бабенка, тому що вона найповніше охоплює висновки різних науковців.

Шляхи аналізу літературного твору Традиційні: «слідом за автором» (цілісний, сюжетний, послідовний, за розвитком дії), по образний, проблемно-темат. (Є. Пасічник). Види нетрадиційного аналізу твору: Культурологічний, Лінгвістичний аналіз, Стилістичний аналіз, філологічний, контекстуальний, інтертекстуальний, компоративний (порівняльний), психологічний, міфологічний, структуралістський,герменевтичний.

Шлях аналізу слідом за автором використовується частіше всього при вивченні ліричних, драматичних, і в останню чергу епічних творів. Його призначення полягає у вивченні художнього тексту в послідовності, заданій самим автором, тобто від 1 розділу до останнього. (епізод - проблема - епізод- висновок) = події по горизонталі — ми бачимо основні моменти аналізу, об’єднуючи їх спільною проблемою. Основою аналізу є епізод. Позитив — глибоке проникнення в текст, бо є можливість організувати його

читання по частинам; недоліки — є загроза «розчинитися в тексті», «заексплуатувати» прийом евристичної бесіди. Щоб цього уникнути, необхідно чітко продумати систему уроків по вивченню твору, розбавити аналіз слідом за автором, наприклад, по образним на заключному уроці, порівняльними характеристиками.

При аналізі слідом за автором корисно використовувати комплекс прийомів та методів: наприклад, складні для розуміння сторінки слід аналізувати за допомогою прийому коментованого читання (істор., лінгв., літературознавчі, етнограф., біогр.)