Зарубіжна література - статті та реферати - 2021

Походження грецької драми. Основні види драми: трагедія, комедія, драма сатирів

У класичний період особливого розвитку набуває драматургія. Виникнення грецького театр було пов'язане з культом бога виноградарства та виноробства Діоніса. Свята на його честь супроводжувались виставами, що розповідали про страждання, загибель та воскресіння Діоніса. Актори виступали в козячих шкурах і тому цей жанр дістав назву «трагедія», тобто «пісня козлів» З часом для вистав в Афінах, а пізніше і в інших містах Греції, були споруджені відкриті амфітеатри зі сценами — театри.

«Батьком трагедії» греки вважали великого драматурга афінянина Есхіла (525—456 рр. до н. е.). Він є автором близько 80 п'єс, з яких збереглися сім. Найбільш відомого його трагедія — «Прометей закутий». Молодшим сучасником Есхіла був Софокл (496— 406 рр. до н. е.). До нас дійшли повні тексти лише семі трагедій зі 120—140, що їх він написав.

У Греції велике значення мала драматична поезія, слово «драма» означало по-грецьки акцію. Назва трагедії походить від «трагос» - козел, а комедії — від «комос оде» — весела пісня. Початки драми постали під час свят на честь Діоніса, коли хор, перебраний у козлячі шкіри, в діалогах зображував різні сцени з життя бога. Ці вистави відбувалися спочатку коло жертовника Діоніса, потім перенесено їх окремих театрів.

Грецький театр був під голим небом. Місця для глядачів будовані були у формі півкола й підіймалися терасами чимраз вище догори.

Драма є специфічним видом мистецтва, який одночасно належить як літературі, так і театру. Лише у колективній творчості письменника, режисера, художника, композитора й акторів вона може стати помітним явищем літературно-мистецького життя. Відповідно до змісту та форми, характеру конфлікту драматичні твори поділяються на окремі види і жанри (драма, трагедія, комедія, фарс, водевіль, мелодрама, трагікомедія.

Драма — рід літератури, у якому поєднуються епічний і ліричний способи зображення.

Траге́дія — драматичний твір, який ґрунтується на гострому, непримиренному конфлікті особистості, що прагне максимально втілити свої творчі потенції, з об'єктивною неможливістю їх реалізації).

Коме́дія — драматичний твір, у якому засобами гумору та сатири викриваються негативні суспільні та побутові явища, розкривається смішне в навколишній дійсності чи людині або тварині.

Фарс — театральна або кіно-комедія легкого змісту з лише зовнішніми комічними прийомами.

Водеві́ль — різновид легкої комедії з куплетами, які виконуються під музику.

Трагікомедія — драматичний твір, у якому органічно зливаються трагічне і комічне. З'явився у давньоримському театрі.

Мелодрама — літературний твір повчально-моралізаторського характеру з напруженим конфліктом і перебільшеною емоційністю.