Зарубіжна література - статті та реферати - 2021

Натуралізм як пошук нових шляхів розвитку реалізму у другій половині XX ст. і творчість Е. Золя. Аналіз одного з романів циклу «Ругон - Маккари»

У другій половині XIX ст. реалізм у Франції переріс в натуралізм — це літературний стиль, який поширився у Європі та Америці протягом 1870 — 1900 років. У перекладі з латинської означав «природа». Основою теорії натуралізму став позитивізм Огюста Конта. Багатьох манила до позитивізму віра в науку — повага до дійсних фактів. Наука і мистецтво — єдині.

Як і реалісти, натуралісти прагнули до повного, вірогідного, точного зображення суспільства, природи і людини, зокрема на основі об'єктивності.

Відмінність від реалізму:

✵ натуралізм надто прямолінійно виражав свої риси на практиці;

✵ з погляду натуралістів узагалі не було відмінностей між літературною творчістю і науковим пізнанням;

✵ натуралісти вважали, що письменник повинен створити всебічну і об'єктивну картину суспільства так, ніби цим займався історик чи соціолог. А відтак витвір мистецтва натуралістів мав бути «людським документом»

✵ Доля героїв, їхня психологія виводилися із трьох засад:

1. спадковості — доля героя, його вчинки повністю залежали від того, що закладено в генах;

2. середовища — людина сама по собі нічого не вирішувала; натуралісти вважали людину рабом середовища, у якому вона сформувалась;

3. історичної доби — на людину впливав час, у якому вона жила.

Поява натуралізму супроводжувалася шквалом критики, тому що натуралісти все більше заглиблювалися у непоетичну дійсність. У той же час він вплинув на розвиток світової літератури:

✵ своєрідне продовження реалістичних традицій, початок впливу на письменників — реалістів XX ст.;

✵ натуралізм — це основа для майбутніх письменників — модерністів.

Натуралісти змусили ще раз переглянути «проблему табу» у літературі.

Доброчинність і порок однаково важливі були для митця. Тому письменник повинен відображувати природу такою, якою вона була, без будь-яких прикрас.

Представники натуралізму цікавилися різними психічними і соціальними відхиленнями, мали спільні риси з декадентами, розробляли імпресіоністичний стиль.

Зачинателем натуралістичної школи вважали Е. Золя — продовжувача справи, яку розпочав Бальзак. Золя вважав Бальзака своїм духовним батьком.

Е. Золя був не лише художником, а й теоретиком натуралістичної школи. Як теоретик натуралізму він виступив у 70-х роках на сторінках «Вісника Європи». Його праці «Романісти — натуралісти» і «Експериментальний роман» — головний матеріал для створення теорії.

Народився 2 квітня 1840 в Парижі, Батько Золя — італієць, талановитий інженер, будівельник. Мати — француженка. Коли хлопцеві було 7 років, сім'я переїхала у провансальське містечко Екс через матеріальні негаразди, де пройшли дитячі роки майбутнього письменника. У місцевій гімназії Золя отримав початкову освіту. У 1858 році Золя поїхав у Париж, де він був прийнятий у ліцей св. Людовика, за підтримки адвоката Лабо, товариша батька. Так юнак потрапив у становище бідного студента, який прагнув щастя і слави. дуже багато читав. Але спроба завершити освіту, провалилася (провал на філології). Розпочалися труднощі буденного життя, без постійної роботи. 1862 р. — з великими труднощами влаштувався на постійну роботу пакувальником на складі книговидавництва. Золя продовжував писати вірші, поеми, хоча вони були «вялы и безличны» (Мопассан).

У ці роки Золя почав писати для газет хроніку і літературно-критичні статті. Журналістика сприяла розвитку уваги до дійсності. Незабаром він залишив видавництво і віддався літературній практиці. У 1864 році Еміль Золя опублікував збірку оповідань «Казки Нінон», але ранні романи залишилися непоміченими. Поступово захоплення творчістю романтиків змінилося інтересом до творчості реалістів, зокрема Бальзака, Флобера, до натуралістичних теорій історика літератури Іпполіта Тена.

Творча спадщина Золя багатогранна (декілька збірок оповідань, збірка літературно-критичних і публіцистичних статей, кілька драматичних творів, але першорядне місце займали романи). У «Терезі Ракен» (1867) і «Мадлен Фера» (1868) письменник створив приклади натуралістичного роману.У митця виник задум епопеї, схожої на «Людську комедію» Бальзака. Він вирішив створити «соціальну історію однієї сім'ї в період Другої імперії», прагнучи втілити в неї положення натуралізму. Майже 25 років він працював над епопеєю «Ругон-Маккари» (1871-1893), в якій відображено історію французького суспільства з 1851 по 1871 pp.

Творча і суспільна діяльність Золя раптово обірвалася: він помер у ніч на 29 жовтня 1902 року у своїй паризькій квартирі від отруєння чадним газом за досі нез'ясованих обставин. У своїй надгробній промові А.Франс назвав Золя «етапом у свідомості людства».

Аналіз одного з романів циклу «Ругон - Маккари»роман "Жерміналь"

Епопея «Ругон-Маккари» (1871—1893) — справа всього життя Золя — складалася з 20 романів Задум виник у 1868 році. Поштовхом стало захоплення письменника модною теорією спадковості. Золя задумав розглянути 4 покоління однієї сім'ї. Романи перенасичені великою кількістю персонажів (загальна кількість діючих осіб — 1200), які ніколи не мали родинних зв'язків з Ругон-Маккарами

«Ругон-Маккари» — складний і багатогранний твір. У ньому візначили провідні теми, основні лінії, хоча вони не охопили усього змісту епопеї:

✵ зображення життя буржуазії («Кар'єра Ругонів», «Здобич», «Черево Парижа», «Накип», «Гроші» та ін.);

✵ життя народу («Западня», «Жерміналь», «Земля»);

✵ антиклерикальна тема («Завоювання Плассана», «Проступок абата Буре»);

✵ тема дитинства, творчості (роман «Творчість»);

✵ тема спадковості («Людина — звір», «Лікар Паскаль»),

Серед найкращих романів серії "Ругон - Маккари" Е. Золя - одна із найперших у світовій літературі книг про боротьбу робітників проти експлуатації, про "боротьбу праці та капіталу", за словами самого Золя, - "Жерміналь" (1885).

Жерміналь" - грандіозна фреска, яка складена з найдетальніших, імпресіоністичних за манерою описів шахтарського побуту та праці, що чергувалися з розлогими символічними картинами (наприклад, образ шахти-чудовиська, що поглинає людей). У "Жерміналі" Золя проаналізував найважливішу соціально-історичну суперечність національного життя Франції кінця XIX ст., що її сам письменник означив "як боротьбу праці та капіталу".

Події, про які говориться в «Жерміналі», не виходять за історичні границі Другої імперії й не порушують тимчасових рамок «Ругон-Маккаров», однак на них лежить відблиск революційного руху вісімдесятих років. Малюючи страйк шахтарів Монсу, Золя широко користувався матеріалами, які він зібрав під час грандіозної Анзенской страйку 1884 року. Він побував там у самий розпал хвилювань, щоб навіч побачити «боротьбу праці й капіталу», що йому стояло художньо запам'ятатися.

На сторінках «Жерміналя» проходять долі багатьох шахтарських родин, покалічених соціальним, гнітом. Ці долі гіркі й трагічні. Сто шість років, одне покоління за іншим, працювали вони на хазяїна вугільних копалень Монсу. Деяким з них пощастило вмерти власною смертю, ненаситна шахта ставала могилою, ховаючи покалічені тіла у своїх темних глибинах. Трагедія роду Має розкрита автором як соціальна трагедія всіх пролетарів. Через виснажливу працю, убогість і голод вона невблаганно веде їх до необхідності революційної боротьби.

Назва роману символічна:

- назва відкрила завісу майбутнього;

- жерміналь - так називали один із весняних місяців у революційному календарі, прийнятому під час Великої французької революції, місяць появи сходів;

- назва-символ "паростків" великої революційної боротьби XX ст.

Головним героєм роману є механік Етьєн Лантьє, який взяв на себе керівництво робітничим рухом. Його вигнали із залізничної станції за ляпас начальнику, а тому він намагався влаштуватися на роботу в шахту компанії Монсу. Роботи ніде не було, шахтарі голодували. Етьєну пощастило влаштуватися на роботу лише через те, що померла одна із робітниць, і місце нещодавно звільнилося. У перший же день роботи Етьєн мав намір покинути шахту: ця пекельна робота не для нього. На його очах керівництво шахти підкреслювало, що шахтарі самі погано піклувалися про особисту безпеку. Мовчазна покірність шахтарів вразила Етьєна. Лише погляд п'ятнадцятирічної Катріни (доньки вуглекопа Має) змусив його залишитися в поселенні ще на деякий час.

Має жили дуже бідно. Вони постійно були в боргах, заробленого всією родиною не вистачало навіть на хліб, а тому дружина Має час від часу відвідувала родину Грегуарів, які були співвласниками шахт, і іноді допомагали шахтарям.

Парижани, які одного разу приїхали оглянути шахти і ознайомитися з життям і побутом шахтарів, захоплені великою щедрістю керівництва шахти, що дали шахтарям таке дешеве житло і забезпечували їх вугіллям.

Проте в романі показано різнорідні типи робітників і буржуа на прикладі історії цілої родини Має - сім'ї вуглекопів, та історії сім'ї Грегуарів, які жили набагато краще й багатше за рахунок отримання доходів з акцій.

Етьєн мріяв про організацію заколоту, але на це були потрібні гроші - каса взаємодопомоги, яка б допомогла хоч би трохи протриматися спочатку. А тому перебралися жити до родини Має. Він намагався зацікавити голову родини своїми ідеями. На новій ділянці, де працює сім’я Мае, стає все небезпечніше — то вдарить в обличчя підземне джерело, то шар вугілля виявиться так тонкий, що рухатися в шахті можна, тільки обдираючи лікті. Незабаром відбувається і перший на пам’яті Етьєна обвал, в якому зламав обидві ноги молодший син Мае — Жанлен. Етьєн і Мае розуміють, що втрачати більше нічого: попереду тільки гірше. Пора страйкувати.Чергове зменшення виплат шахтарям - слушна нагода для робітничого руху.

Етьєн набував все більшого впливу на шахтарів, і одного дня ніхто на роботу не вийшов. Герой і кілька його товаришів створили делегацію для переговорів з керівництвом. Від імені шахтарів почав говорити саме він, бо здатен був відстоювати їхні вимоги. Зіткнення шахтарів із солдатами стає неминучим. Вуглекопи самі пішли на багнети, і, хоча солдати отримали наказ застосовувати зброю тільки в крайньому випадку, незабаром лунають постріли. Шахтарі шпурляють у офіцерів брудом і цеглою, солдати відповідають пальбою і першими ж пострілами вбивають двох дітей: Лідію і Бебер. Вбито Мукетта, убитий Туссен Мае. Робочі страшно перелякані й пригнічені. Незабаром у Монсу приїжджають представники влади з Парижа. Етьєн починає відчувати себе винуватцем всіх цих смертей, розорення, насилля, і в цей момент лідером шахтарів знову стає Раснер, що вимагає примирення. Етьєн вирішує піти з селища робітники збираються повернутися на шахти. Вранці Етьєн дізнається, що Катріна теж збирається піти в шахту. Піддавшись раптовому пориву, Етьєн йде туди з нею: любов змушує його ще на один день залишитися в селищі. До вечора потік прорвав обшивку. Скоро вода прорвалася на поверхню, все підриваючи своїм потужним рухом. На дні шахти залишилися покинутими старий Мук, Шавали, Етьєн і Катріна. По груди у воді вони намагаються вибратися в суху шахту, блукають у підземних лабіринтах. Тут і відбувається остання сутичка Етьєна з Шавали: Етьєн розкроїв череп вічного супернику. Разом з Катріною Етьєн Три дні проводить під землею, чекаючи смерті і не сподіваючись на порятунок, але раптом до них пробиваються, їх рятують! Тут, в темряві, в шахті, на крихітній смужці тверді, Етьєн і Катріна в перший і останній раз зливаються в любові. Після цього Катріна забувається, а Етьєн прислухається до наближається поштовхів: рятувальники дійшли до них. Коли їх підняли на поверхню, Катріна була вже мертва.

Оговтавшись, Етьєн йде з селища. Він прощається з вдовою Мае, яка, втративши чоловіка і дочку, виходить на роботу в шахту — откатчіцей. У всіх шахтах, ще недавно страйкарів, кипить робота. І глухі удари кайла, здається Етьєну, доносяться з-під розквітаючої весняної землі і супроводжують кожен його крок. Етьєн почав відчувати себе винним у всіх смертях шахтарів, а тому вирішив покинути поселення.

У шахтах нічого не змінилося, всі шахтарі, які нещодавно бастували, вийшли на роботу. Етьєн до кінця так і не зрозумів причин провалу його задумів, бо вперше зіткнувся на практиці з проблемою управління робітниками, робітничим рухом. Та все ж це були перші спроби робітників відкрито заявити про свої права.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.