Зарубіжна література - статті та реферати - 2021

Відображення суспільно-політичної та літературної боротьби в російській поезії у другій половині XIX ст. (М. Некрасов, Ф. Тютчев, А. Фет). Своєрідність їх філософсько-естетичної позиції та її відображення в поезії зазначених авторів

У другій половині XIX ст. в російській поезії існувало два напрями: реалізм і модернізм. До першого належить так звана некрасівська школа (за прізвищем поета Некрасова). Представники цієї школи зображали сучасну людину зі всіма її проблемами, бідністю, реальним життям.До другого напряму належали поети, котрі у своїх творах услід за романтиками відображали внутрішній світ людини, її особистосні, інтимні переживання. Вони орієнтувалися на теорію "чистого мистецтва", яка об'єднала її прихильників у Європі в поетичну групі "Парнас". Рисами творчості парнасців стали:

— точність і вивіреність поетики замість натхненної недбалості романтиків;

— дбайливе ставлення до обробки вірша й увага до речі в її чуттєвих проявах;

— любов до «романтичного пейзажу» змінилася любов’ю до «штучної природи»;

— живе в їх поезії часто порівнювалося з неживим, матерія з матеріалом (нагота жінки — мармур, листя — мідь, небо — блакитна емаль тощо);

— на відміну від романтиків, що зображали світ у його динаміці, парнасці прагнули зупинити мить, надати їй закінченості і величі;

— головним прийомом парнасців став розгорнутий опис, створення «словесної картини»;

— холодний ідеал краси незабаром почав сприйматися як жорстокий і недосяжний

1835 р. було проголошено гасло "мистецтво для мистецтва", яке означало, по "прекрасне лише те, що нічому не служить; все корисне - потворне". Вслід за парнасцями російські поети, прихильники теорії "чистого мистецтва" А. Фет, А. Толстой, вважали, що поезія - аполітична, основне для неї — передати почуття. Вони виявляли інтерес до художньої форми, були перенконані, що поезія не може нести жодного виховного впливу! Поети некрасівської школи гостро засуджували поезію "чистого мистецтва", вважаючи, що вона не піднімає назрілі громадсько-політичні питання, не відображає життя і, тим самим, відволікає народ від боротьби за ліпше майбутнє. Звичайно, надто категорично поділяти всіх поетів Росії середини XIX ст. на дві групи було б несправедливо. У самого Некрасова, крім громадської лірики, є вірші, де проступає загальнолюдська філософія, та й не всі представники відгукуються на щоденні проблеми, а інші, як Федір Тютчев, та А. Фет підтримують дух чистої поезії, зберігають її незгасаючий вогонь.

Своєрідність їх філософсько-естетичної позиції та її відображення в поезії зазначених авторів.

Поезія М. Некрасова

Микола Олексійович Некрасов народився 10 грудня 1821 року в українському містечку Немиров Кам’янець-Подільської губернії. Перший вірш написав у сім років і присвятив його матері.

У 1840 перший збірник «Мрії та звуки». Некрасов насамперед поет-громадянин. На першому місці у нього в поезії проблеми його Батьківщини, народу. Він точно і чуйно вловлював настрої простих людей і передавав всю палітру народного життя у своїх віршах. Тема народних страждань стала однією їх головних тем творчості великого поета і громадянина. Лірика Некрасова проникнута почуттями смутку і болю за долю російського селянина, робітника, всякого простого людини, що живе своєю працею. Самовідданість і гідність селянської Русі показані у творчості Некрасова з особливою повагою і співчуттям, зі співчуттям до душевного болю, з розумінням величезного внутрішнього потенціалу російської людини. Трагічно, що цей потенціал залишається нереалізованим, і цю трагічність підкреслює Некрасов. Він писав: "Я узнал, что... есть несчастливцы, которым нет места даже на чердаках и в подвалах, потому что есть счастливцы, которым тесны целые домы".

Велика художня сила Некрасова Передусім - у реалізмі ... Реалізм Некрасова був лірично пристрасний, виконаний то лютою злоби, то рвійній ніжності. " Володіючи дивовижною пильністю до деталей навколишнього життя, він у той же час широко узагальнював всі свої сюжети і образи ... В особі Савелія і Мотрони ("Кому на Русі жити добре") поет дав монументальні образи, типові для кращих представників дореформеного, кріпака, селянства. Некрасов був одночасно майстром сатири і тонким ліриком. У центрі поезії Некрасова селянська життя. Поет "бачив їх (селян ) темряву, їх затурканість, породжену тисячолітньої неволею, і не приховував від себе, що в їх середовищі є великі грішники"

Некрасов ненавидів людей , які цуралися народу, гнівно викривав їх у своїй поезії, критикував кріпосний лад.

" Золото, золото серце народное! ..." Некрасов не тільки проголосив цю істину, але і втілив її в широко узагальнених поетичних образах. "Своїми вчителями в літературі Некрасов вважав критика В. Бєлінського та письменника М. Гоголя. Обидва вони, на думку поета, були «народними захисниками», боліли за тяжку долю народу. М. Гоголю Некрасов присвятив вірш, у якому є такі рядки:

Со всех сторон его клянут,

И, только труп его увидя,

Как много сделал он, поймут

И как любил он — ненавидя!

«Любити — ненавидячи» — саме цього навчився Некрасов у свого великого співвітчизника. Для поета любити свій народ означало викривати соціальну несправедливість, гнобителів (поміщиків, чиновників, купців), що й відтворено у віршах «У дорозі», «Батьківщина», «Чиновник», «Сучасна ода», «Секрет», «Собаче полювання» тощо. У 50-х роках з-під пера Некрасова вийшло багато ліричних поезій. Вони були присвячені жінці, знайомство з якою мало на нього позитивний вплив. Це була Явдоха Яківна Панаєва, розумна, мила жінка.

Особливості творчості російських поетів, представників «чистого мистецтва»

Тенденція розвитку «чистого мистецтва» в Росії пояснюється намаганням його захисників протистояти популярності революційно-демократичного руху та «утилітарним» підходам до розуміння природи мистецтва. Особливо ці тенденції були поширеними у творчості послідовників романтизму, а саме: А. Фета, Ф. Тютчева. Ці поети у своїх творах намагалися уникати соціальних та політичних питань, виявляли особливий інтерес до художньої форми.

Федір Іванович Тютчев народився в Орловської губернії у 1803 році в стародворянській сім'ї. В Петербзрзі 1850 р. Літературна доля поета незвична: це доля останнього романтика, що писав у період розквіту реалізму. Романтизм Тютчева розкривається перш за все в розумінні й зображенні природи, яка внутрішньо близька і зрозуміла людині. В ній є душа, в ній є свобода, в ній є любов, в ній є язик... - стверджує поет. Пейзажі Тютчева пройняті типово романтичним почуттям "вселенського життя", відчуттям цілісності буття. Дослідники творчості Тютчева називають його поезії натурфілософськими, оскільки пейзажі в них одухотворені, а людське і природне начало тісно переплітаються. Такі вірші як «Весенняя гроза», «Снежные горы», «Успокоение», «Полдень», «Над виноградными холмами...», «Летний вечер», «Нет, моего к тебе пристрастья...», «Весна» и др. «Не то что мните вы...», где о природе сказано

· Не то, что мните вы, природа:

· Не слепок, не бездушный лик

· В ней есть душа, в ней есть свобода,

· В ней есть любовь, в ней есть язык…

Так побудовано відомий вірш «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая...», 1828). З захопленням, з емоційним підйомом відтворює поет буйство, вищий прояв стихійних сил природи. Природа у нього одухотворена, очеловечена; і в цьому виявляється його переконання в цілісності світу, і єдність людини і природи. Характерні для поета уособленні є не просто поетичним прийомом, але стають структуростворюючим початком, висловлюючи один з основних принципів усвідомлення і зображення життя.

Поезія Тютчева часто будується на контрастах. Світлу протиставляється тьма, південь - північ, дню - ніч, зими - літо або ніс па. Але це не механічне протиставлення. Тютчев сприймає світ у його діалектичній єдності. Ось чому він так часто звертається до перехідних станів, чи йде мова про пори року або часу доби», «День вечереет, ночь Мизка…», «Зима недаром злится…»

Вірші Тютчева часто пройняті тривогою і похмурими передчуттями. У порівнянні з вічно оновлюється природою життя людське швидкоплинна. Звідси сумні роздуми про « неміцність і крихкості» людини, про нікчемність його перед всемогутнім хаосом, який проривається назовні в бурях стихій і в бурях пристрастей. І не випадково велике місце в його ліриці займають мотиви грози і бурі. Так виявляється в поезії Тютчева теми нещадної долі, року і в житті природи, і в історії, і в любові.

У любовній ліриці Тютчева дослідники виділили у Тютчева особливий цикл, пов'язаний з його захопленням Є. А. Денисьєвой і названий тому « денисьєвським». Це своєрідний роман у віршах, що має велике історико - літературне значення і що зробив вплив не тільки на розвиток російської поезії, а й на розвиток російської психологічної прози (Тургенєв, Достоєвський, Л. Толстой). Любов, традиційно (по «переказами») надається як гармонійний «союз душі з душею рідний», сприймається Тютчева зовсім інакше: це «поєдинок фатальний», в якому неминуча загибель люблячого серця. Фатальна неможливість щастя залежить не тільки від « натовпу», яка грубо вдирається в святилище людської душі, не тільки від «безсмертної вульгарності людський», а й у силу трагічного, фатального нерівності людей в любові.

Тютчев писав невеликі ліричні вірші, обсяг яких, як правило, не перевищував 20 рядків. Для того щоб втілити в настільки короткій формі значні проблеми філософського і психологічного характеру, він повинен був використовувати нові художні засоби: сміливі метафоричні епітети, уособлення, перебої віршованого ритму і т. д. У ряді випадків його вірші побудовані як звернення до людини або природі, як уривок з бесіди. Цьому відповідає питальна або оклику інтонація, що виникає вже в початкових рядках ряду віршів.

Федір Іванович Тютчев - поет-філософ і тонкий лірик. Особисте життя Ф. Тютчева, як і його творча доля, не були простими і легкими. Життєві драми знаходили відображення у поезії. Перша поетична збірка вийшла, коли йому виповнилося 51 рік. Усього близько 400 віршів написав Тютчев, але всі вони свідчать про талант митця.

Узагальнюючи творчість Тютчева. можна виділити три основні теми, що їх він оспівує у своїх поезіях:

- тема природи (природа у поета завжди динамічна і одухотворена. Як живе, мисляче створіння, вона дихає, радіє і сумує. Тютчев любить у природі зіткнення стихій, "блиск і рух, гул і грім...")

- тема кохання (це одна з центральних тем у зрілій ліриці Тютчева. Кохання для поета - це "блаженство і безнадія"; це трагічне, напружене почуття, що одночасно приносить людині і щастя, і страждання.)

- тема філософських роздумів про людину, про сенс життя. (У ліриці Тютчева природа і людина становлять єдине ціле. Чимало віршів поста побудовані на паралелізмі між життям природи і життям душі людської, але світ природи, з другого боку, протиставлений людській діяльності. Для поста доля людства загалом глибоко трагічна. Все: історія, культура, цивілізація - бачаться йому приреченими на загибель.) У єдності з природою, на думку поета, в можливості розчинитися у ній, полягає найвище благо, що його можна пережити на землі. Вірші про кохання сповнені болем, мукою, страледаннями. Це почуття вимагає найвищих духовних сил. Хоча воно і не вічне, як і все на землі, але кохання стає для поета символом людського існування загапом. Для романтиків завжди було характерно протиставлення природи і цивілізації, але у Тютчева воно доведено до крайньої межі. Поетові абсолютно неприйнятне сучасне суспільство (це однозначно видно з його листів). Розкриває нам глибинні почуття ліричного героя, який, з одного боку, мусить оберігати той світ "таємно-чарівничих" дум, а з другого боку - ми відчуваємо, що він, ліричний герой, буде страшенно самотній, живучи "в собі самому". і Поезія Тютчева - це поезія інтелекту, усамітнення, споглядання. Тютчев - романтик, і у своїй творчості він виразив романтичне розуміння душевного життя людини і життя природи. А звідси - глибоке переконання поета в тому, що ні душевна краса кожного з нас, ні таємниці створення світу не можуть бути розгадані за допомогою логіки.

Великим поетом зробила Фета, насамперед, любов до природи, вміння бачити і відчувати її красу. Багато творів Фета, присвячені природі, пройняті почуттям захвату, світлої радості, станом душевного підйому. Таким є і вірш «Это утро, радость эта…», Воно про прекрасне пори року - весни, коли навколишній світ пробуджується, наповнюється новими звуками, свіжими фарбами, яскравими запахами, а душа людини - сильними почуттями.

Як і в будь-якому іншому ліричному творі, тут стан природи тісно пов'язане з переживаннями ліричного героя, про що можна судити вже з початкової рядку: «это утро, радость эта». Ранкові години найчастіше асоціюються з бадьорістю, довгоочікуваним сходом сонця, радістю природи від пробудження. І ліричний герой щасливий весняним ранком. Талант Фета проявився, насамперед, у тому, що він зумів дуже ємко показати в одному дні, від ранку до ночі, всю весну («это утро, радость эта», «мощь и дня и света», «эта ночь без сна»).

Вірш фрагментарно, уривчасті. Перед очима читача каруселлю проносяться :

Эти ивы и берёзы,

Эти капли, эти слёзы,

Этот пух — не лист,

Эти горы, эти долы…

А. Фет - поет рідкісної емоційності, заражающей силою почуття, при цьому почуття світлого, життєствердного. Основний настрій поезії Фета - настрій душевного підйому. Захоплення природою, любов'ю, мистецтвом, спогадами, мріями - ось основне емоційний зміст його поезії. Є у нього, звичайно, і сумні, меланхолійні вірші. Але навіть у тих віршах, де поет говорить про «земний, гнітючої злобі», про «мороці життя вседневной» та її «уїдливих терниях», головна тема - подолання мороку, забуття тернів, підйом над тьмяною і сумної життям.

В нього, «даль звенит», «улыбка любви» «кротко светит», голос «горит», словно «заря за морем» и замирает вдали, щоб знову вирватися «громким приливом жемчуга»… (аких сміливих, складних образів ще не знала російська поезія. Утвердилися вони і їм подібні тільки з приходом у поезію символістів. Ми відчуваємо, що Фет передбачає буквального прочитання своїх метафор, а хоче передати загальний настрій: поєднання слів сприймаються як єдиний музичний акорд, де гармонія цілого не вимагає вслухання в кожен окремий звук. Вірш ошелешує сучасників своєю нелогічністю (в звуках на слезы светит улыбка и т. п.); але побудовані рационалістично. До Фета ніхто в російської поезії не володів подібної йому музикальністю, якщо не вважати Некрасова, з його неповторною мелодикою народного плачу. Особливо часто зустрічається у Фета нічний пейзаж, бо саме вночі, коли заспокоюється денна суєта, найлегше злитися в одне ціле з природним світом, насолоджуючись його непорушною, всеосяжної красою. У ночі у Фета немає проблисків хаосу , які лякали і заворожували Тютчева: навпаки, в світі панує велична гармонія, прихована днем. На перше місце в образному ряду виходять не темрява і вітер, але місяць і зірки. Місяць забирає за собою в блакитну далечінь душу поета, а зірки виявляються його німими, таємничими співрозмовниками. Поет читає по них «вогняну книгу » вічності («Серед зірок»), відчуває їх погляд, і навіть чує, як вони співаю

Я долго стоял неподвижно,

В далекие звезды вглядясь, -

Меж теми звездами и мною

Какая-то связь родилась.

Я думал… не помню, что думал;

Я слушал таинственный хор,

И звезды тихонько дрожали,

И звезды люблю я с тех пор…