Зарубіжна література - статті та реферати - 2021

Погляди Флобера на роль митця та літератури

Флобер вважає себе романтиком, але дуже тверезо оцінює дійсність і можливості людини. З’являється хірургічне ставлення до тіла — тіло цінується без штучних засобів, косметики і це викликає сірість моди і зображення.

За флоберівським світобаченням: сюжет має завжди бути наповнений аналітикою, історичним детермінізмом — всі персонажі захоплені історичним процесом. Його метода:

- Формотворче новаторство.

- Досконала композиція.

- Максимально точне донесення змісту до читача.

- Нецікавих, сухих подій не існує.

- Тривіальні сюжети,які не відр. від життя.

В своєму творчому методі сприймає себе в якості хірурга, що спокійно може розрізати свого персонажа, заглянути всередину тіла, яке не є більше сакральним, і описати матеріальний бік людини. Флобер уподібнюється до статуса автора-Бога, лише зображає події і не має права тиснути.

Флобер орієнтується на Спінозу, його пантеїзм (Бог створив світ, але не втручається). У Франції з’являється фотоапарат-обєктивна поверхня світу,в яку не можна втрутитись. За Спінозою світ є монічним (романтики-світ є амбівалентним-боротьба протилежностей). Суспільство продовжує секуляризуватися, світ сприймається, як математична упорядкованість буття. Спіноза-домінування думки над почуттями. Емпіричний поворот відбувається на основі теорії Дарвіна, на основі нового історизму. Центральна фігура в мистецтві-фігура науковця, що прагне нейтрально описати, науково вивчити і довести свою гіпотезу.