Зарубіжна література - статті та реферати - 2021

Мовні реформи в імпресіоністичній прозі та поезії

Реформи:

- мала форма жанрова

- слово імпресіоніста має передати фрагмент, розставити нові акценти, тому епічна форма зазнає трансформації: немає єдиної інтриги.

Експеримент з формою

- немає центрального об’єкта, головна дія зливавається з тлом

- композиція не впорядкована: ми не бачимо причинно-наслідкових зв’язків, а бачимо емоційний відбір певних подій із життя

- тексти ускладнені, бо не мають центру — важко переказати

- оповідь фрагментарна

- оповідь поліфонічна — не зрозуміло хто говорить

- відмінена категорія часу : минулого вже немає, теперішнє ажко схопити, майбутнього ще немає

- чуттєві портрети

- специфічний психологізм

- тексти наповнені символами, які натякають на стан героя

- імпресіоністів цікавить поетизація дійсності

- головний герой — людина-фланер

- велика кількість описів, пейзажів, ситуацій, монологів. Рорулярні натюрморти. Все працює, аби передати таємницю людського буття. Герої часто не розуміють один одного, аби досягнути ефекту незавершеності

- синтез прози і поезії. Суб’єктивнисть викликає ліризацію прози

- герой самоспостерігає і самозаглиблюється. Часто перебуває в межових станах — сугестивна техніка

- імпресіоністична техніка вибудовує зорові ряди у тексті, тому часто використовується слово «бачити». Дуже розлогі описи

- епічний реалізм, імпресіоністична техніка, натуралізм, символи — це присутнє в текстах