Зарубіжна література - статті та реферати - 2021

Формування нової чуттєвості у збірці «Листя трави» Уїтмена

Формування нової чтливості у збірці здійснюється шляхом дотичності з темами природи, соціального, реального:

- Повставши проти умовностей романтичної поетики, Уїтмен проголошує ідеалом, мірою прекрасного-дійсність, реальний світ і стає співцем краси звичайного життєвого факту (автор глибинно торкається різних питань і здійснює це шляхом проникнення проблемою, тобто чуттєво);

- Уїтмен бачить вищу духовність в самій матеріальності світу і складає гімни людській природі, плоті або проклятій романтиками сучасній індустрії (письменник ніби входить у сферу духовного через соціальне і таким чином знову ж таки через сенситивність сприйняття);

- Головний тон його поезії — захоплення світом, людством. Для нього всі грані життя одинаково прекрасні, всі його прояви для нього важливі і сповнені духовного значення (свій захват митець трансформує у слово способом занурення у світ, торкаючись при цьому всіх його граней);

- він захоплюється досконалістю людського єства і дуже страждає, спостерігаючи невідповідність між красою і величчю людини та її жалюгідною долею (чутливість прявляється у замилуванні людиною, її внутрішнім світом);

- Ліричний герой «Листя трави» є представником «всіх епох і всіх земель», і тому автор прагне за допомогою завершених циклів різних за жанром віршів і поем розкрити його в усьому розмаїтті часових і просторових взаємозв’язків від народження і до самої смерті, розповісти про об’єктивну дійсність, яка існує поза людиною, замислитись над призначенням людини у всесвіті, виявити в «звичайній людині» безсмертну (всі ці зв’язки пронизані сентиментальністю, співчуттям авторським).

Крім того, автор використовує такі новаторські прийоми стилю, через які і втілює свою «нову чутливість»:

- уїтменівський каталог (перелік реалій для створення ефекту всеосяжності),

- діалогічність (діалог з самим собою, з читачем),

- реінтерпретація (вмонтовування різних за своїм походженням і фрагментів і цитат до зовсім нового естетичного контексту).