Зарубіжна література - статті та реферати - 2021

Проблема душі і свідомості, раціо та емоціо у «занепадницькій» літературі кінця століття

Вперше поняття декаданс було використано у 1869 Готьє - це анти позитивістська реакція, яка має 2 тенденції символізм та декаданс (символізує занепад цивілізації, амбівалентність, перехідність культури, потрібен перегляд культурних цінностей.

Душа-

· зневажає світ, розробляє есхатологічний міф про кінець світу.

· Слабка

· Прагне насолоди

· Фатальна

· Нарцисизм = ненависть до самого себе.

Основа Декадансу- інтуїтивне начало, котре прагне встановити рай на землі.

Мотив самотності- втеча від життя, безнадійністю.

Люди зображуються хворобливими, з психічними відхиленнями (прагнуть загострити цей стан, проводять спіритуалістичні сеанси). Безсоння = розширення меж пізнання, хвороба = обраність, опис невротичних станів, прагнення вбити в собі життя, генетичні хвороби людства = виродження роду, фемінізація чоловіка, деструктивна краса, прагнення до штучності.