Зарубіжна література - статті та реферати - 2021

Ф. Петрарка «Концоньєре»

Крім поділу на Першу й Другу частини, зробленого самим автором, в «Канцоньєре» можна виділити шість розділів. Розділи збірника групуються в такий спосіб: I розділ складається з 60 віршів, більша частина цих текстів створена Петраркою в початковий період творчості. У цих віршах видна певна строгість стилю, широке вживання образотворчих засобів, метафори, цитування античних класиків. Тут також велика увага приділяється пейзажу й природі в цілому, що перегукується зі станом душі поета

II розділ (стих. 61-129) відкривається сонетом «Благословенний день, місяць, літо, година…», що описує першу зустріч із Лаурою. III розділ (стих. 130-247) відкривається двома сонетами, які по-іншому висвітлюють усе ту ж любовну тему: це вихваляння Лаури і її найвище прославляння.

IV розділ книги є перехідним між Першою й Другою частиною (стих. 248-266). В останніх сонетах Першої частини з’являється мотив передчуття втрати Лаури й вихваляння її чистоти й цнотливості. Початкова канцона Другої частини (стих. 2 64 «I ’vo pensando, et nel pensier m’assale») — це міркування про перехідність земних благ. V розділ включає переважна більшість композицій, що становлять Другу частину «Канцоньере» (стих.267-349).

З його починаються композиції, написані на смерть Лаури. В VI розділі представлені останні вірші збірника, спрямовані на аналіз внутрішнього миру, на пошук спокою й умиротворення, який би міг покласти кінець хвилюванням і протиріччям. У заключній канцоні «Vergine bella, che di sol vestita» поет робить спробу примирити всі розбіжності, на які опирається вся структура «Канцоньєре», і звертається до діви Марії як до рятівниці й захисниці, щоб вона допомогла йому знайти мир на небесах

Лаура - героїчна любовна лірика Петрарки, з віршів Петрарки встановлюється лише 2 факти, що стосуються місця її зустрічі та дата смерті. Хоча більшість із 366 віршів, зібраних в «Канцоньєре» присвячені любові Петрарки до Лаури,але портрет її скласти неможливо,відомо лише що вона прекрасна і золотоволоса.