Зарубіжна література - статті та реферати 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15

Поетика інтертекстуальності у романі У. Еко «Ім’я троянди»

Особливості інтертекстуальності у романі У. Еко «Ім’я троянди»

Антиутопічні мотиви в літературі постмодернізму: специфіка реалізації і функції

Кельтський епос

Германський героїчний епос. Відображення його в древньонімецькій та англосаксонській літературі

Древньоскандінавська література

Література латинською мовою

Французький героїчний епос

Іспанський героїчний епос

Німецький героїчний епос

Південнослов'янський героїчний епос

Література латинською мовою

Рицарська література

Міська і народна література

Провідні літературні напрями та течії в західноєвропейських літературах останньої третини ХХ ст.

Особливості розвитку реалізму в другій половині ХХ ст. Творчість Г. Флобера

Натуралізм в літературі останньої третини ХХ ст. Творчість Е. Золя

Естетизм в англійській літературі останньої третини ХІХ ст. Творчість О. Вайлда

Символізм в західноєвропейських літературах кінця ХІХ ст.

Розвиток драми і театру в останню третину ХІХ ст. Творчість Г. Ібсена

Провідні літературні напрями та течії в літературі першої половини ХХ ст.

Модернізм: філософські основи, особливості, жанрова система, представники

Західноєвропейська поезія модернізму першої половини ХХ ст.

Сюрреалізм: особливості, представники. Творчість Г. Аполлінера

Експресіонізм: особливості, представники

Англо-американська поезія імажизму: особливості, представники

Творчість Т. С. Еліота

Модернізм у Франції. Творчість М. Пруста

Особливості розвитку австрійської літератури першої половини ХХ ст. Творчість Ф. Кафки

Англійський модерністичний роман

Міф у літературі ХХ ст.

Особливості розвитку ірландської літератури першої половини ХХ ст. Творчість Дж. Джойса

Особливості розвитку реалізму в літературі ХХ ст.

Французький реалістичний роман першої половини ХХ ст. Творчість Ф. Моріака.

Реалізм в англійській літературі першої половини ХХ ст. Творчість Дж. Ґолсворсі

Поняття «театр абсурду». Риси та символи «театру абсурду»

Творчість С. Беккета

Творчість Е. Йонеско

Розвиток швейцарського театру і драми в другій половині ХХ ст.

Особливості розвитку німецької літератури другої половини ХХ ст.

Парфумер. Історія одного вбивці

Поняття постмодернізму. Постмодернізм у сучасній літературі

Вплив соціально-історичних зрушень, науково-технічних досягнень, провідних ідей гуманітаристики (К. Маркса, Ф. Ніцше, Е. Гуссерля, З. Фройда, К.-Г. Юнга, А. Бергсона, О. Шпенглера, Х. Ортеги-і-Гассета, Л. Вітгенштайна, М. Гайдеггера, К. Ясперса та ін.) на формування культурної свідомості першої половини XX ст. Питання про хронологічні межі доби Модерну

Поняття «модерн», «модерність» та «модернізм». Співвідношення термінів «модернізм» та «авангардизм». Провідні авангардистські течії та їхні представники

Дадаїзм: засадничі принципи та найвидатніші представники

Сюрреалізм: засадничі принципи та найвидатніші представники

Італійський футуризм: засадничі принципи та найвидатніші представники

Експресіонізм: засадничі принципи та найвидатніші представники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.