Зарубіжна література - статті та реферати 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15

Загальна характеристика творчого шляху Гійома Аполлінера (склад літературного доробку; основні поетичні збірки; провідні теми лірики)

Головні новації лірики Гійома Аполлінера. Сутність аполлінерівської «надреальності»

Історія створення збірника «Алкоголі. Вірші 1898-1913 рр.» його новаторський характер. Специфіка побудови сюжету, тематичного спектру, художніх засобів вираження ліричного «я» в поемі «Зона»

«Міст Мірабо» - шедевр світової лірики XX ст. Історія виникнення вірша, його пісенна основа. Специфіка тем кохання й часу в творі

Своєрідність задуму поезії «Зарізана голубка й водограй» Аполлінера. Антипацифістський пафос твору, символіка його образів та візуальної форми. Жанр вірша-каліграми

Загальна характеристика творчого шляху Р. М. Рільке (склад літературного доробку; основні поетичні збірки; провідні теми лірики)

Відображення вражень від подорожей Росією та Україною у збірках «російського» періоду творчості Р. М. Рільке. Концепція Бога у збірці «Книга годин»

Зображення картин українського життя в оповіданні «Пісня про Правду». Теми мистецтва у творі

Головні здобутки «паризького» періоду творчості Р. М. Рільке. Жанр «вірша-речі» та його втілення у творах двотомної збірки «Нові поезії»

Художнє переосмислення античного міфу про Орфея у поезії Р. М. Рільке «Орфей. Еврідіка. Гермес». Філософська проблематика твору. Специфіка модернізації образів Орфея та Еврідіки; функції образу Гермеса

Головні здобутки «швейцарського» періоду творчості Р. М. Рільке. Провідні теми центральних німецькомовних циклів цього періоду(«Дуїнянські елегії» та «Сонети до Орфея»)

Концепція перетворення світового буття силою мистецтва у І. Сонеті з першої частини циклу «Сонети до Орфея» Р. М. Рільке

3агальна характеристика творчого шляху Т. С. Еліота (склад літературного доробку; основні поетичні збірки; провідні теми лірики). Т. С. Еліот як літературний критик і теоретик модернізму

Провідні теми та проблеми поеми Т. С. Еліота «Спустошена земля». Міфологічне підгрунтя, чільні теми та особливості композиції твору. Ознаки модерністської поетики у поемі

Загальна характеристика творчого шляху М. Пруста (склад літературного доробку; головні художні здобутки)

Історія створення та автобіографічна основа роману М. Пруста «У пошуках утраченого часу». Основні складові роману; сутність його визначення як «суб'ктивної епопеї». Наскрізні теми твору

Спогад як головний інструмент сюжетотворення та специфіка відтворення «потоку пам'яті» в романі М. Пруста «У пошуках утраченого часу»

Головні конфлікти внутрішнього життя Кафки та їх відображення, у його творчості. Особливості поетики Кафки; їх зв'язок з естетикою експресіонізму. Поняття «кафкіанство»

Осмислення проблеми відчуження особистості в прозі Кафки (на прикладі одного з прочитаних творів письменника)

Протест проти світу «показухи», лицемірства і фальші в романі Дж. Селінджера «Над прірвою у житті»

Загальна характеристика роману Дж. Апдайка «Кентавр»

Віддзеркалення нонконформістського світовідчуття Голдена Колфілда в романі «Над прірвою в житті» Дж. Селінджера

Втілення принципів побудови постмодерністського твору в оповіданнях Х. Л. Борхеса

«Сто років самотності» Г. Гарсіа Маркеса як узагальнення долі латиноамериканського континенту

Грецькі боги як персоніфіковане відтворення американського типу свідомості в романі Дж. Апдайка «Кентавр»

Образна система роману Г. Гарсіа Маркеса «Сто років Самотності»

Схрещення західноєвропейської модерністської традиції з національним міфопоетичним баченням в оповіданні Г. Гарсіа Маркеса «Стариган з крилами»

Проблематика філософської притчі П. Коельо «Алхімік»

Екзистенційна проблема духовної і фізичної свободи в романі Кобо Абе «Жінка в пісках»

Проблема співвідносин мистецтва і життя в романі Дж. Фаулза «Колекціонер»

Особливості сюжетно-композиційної організації роману У. Еко «Ім'я троянди»

Центральні образи роману У. Еко «Ім'я троянди» та його філософська проблематика

Художній світ фантастичної прози Дж. Р. Р. Толкієна

Система образів роману П. Зюскінда «Запахи»

Героїчний епос Гомера. Час створення «Іліади» та «Одіссеї»; їх історичні та міфологічні джерела. Особливості сюжетної побудови поем; основні ідеї та образи

Епос Західної Європи («Пісня про Сіда», «Пісня про Роланда», «Пісня про Нібелунгів»). Питання походження пісень західноєвропейського епосу. Основні тематичні пласти його та художні особливості

Вільям Шекспір. Його поетичний та драматургічний доробок. Особливості драматургічної майстерності В. Шекспіра. Шекспірівське питання. Аналіз трагедій В. Шекспіра

Особливості французького театру доби класицизму. Роль Корнеля, Расіна і Мольєра у творенні театру Франції доби класицизму. Аналіз комедії Мольєра «Тартюф»

Гете, його життєвий та творчий шлях. Трагедія Гете «Фауст» і проблема пошуку сенсу буття. Філософський характер трагедії. Особливості сюжетної будови. Основні образи

Особливості творчого шляху П. Меріме. Жанр новели у його творчості: провідна проблематика та художня своєрідність

«Людська комедія» Бальзака, її задум та структура, авторська передмова до «Людської комедії». Філософські етюди. Роман «Шагренева шкіра»: проблематика та художня своєрідність. Етюди звичаїв. Роман «Ежені Гранде» та «Батько Горіо»: проблематика та художня своєрідність

Особливості реалізму Флобера. Теорія об'єктивності у мистецтві. «Пані Боварі» - новий тип реалістичного, психологічного роману: проблематика і художня своєрідність

Особливості творчого шляху та художнього методу Стендаля. Роман «Червоне і чорне»: проблематика, психологічна майстерність, символіка назви

Особдивості Реалізму Ч. Діккенса. «Різдвяна філософія» життя у ранній творчості («Піквікський клуб», «Олівер Твіст»). Проблематика та художня своєрідність роману «Домбі і син». Особливості реалізму У. Теккерея «Ярмарка марнославства» - роман без героя. Прблематика та художня своєрідність

Творчість Генріха Гейне. «Книга пісень» - проблематика, художня своєрідність, поєднання романтичної патетики та іронії. Політична лірика. «Cілезькі ткачі». Поема «Німеччина. Зимова казка» - вершина творчості поета

Шляхи розвитку реалістичної поезії ХІХ ст.: П. Ж. Беранже, Ш. Петефі, Ш. Бодлер, У. Уітмен

Гротескно-фантастичний роман Гофмана (народився 1776-1822) «Малюк Цахес». Проблематика, особливості композиції та жанру, групування образів. Сюжет

«Паломництво Чайльд-Гарольда» Байрона. Поняття про «байронівського героя» - образ Чайльд-Гарольда. Позиція ліричного героя в поемі. Новаторство Байрона в жанрі поеми, її композиція

В. Скотт - творець історичного роману. Особливості поетики Скотта-романіста («Айвенго», «Роб-Рой», «Пуритани», «Квентін Дорвард»)

Історія створення, проблематика, особливості композиції і жанру роману В. Гюго «Собор Паризької Богоматері». Принципи побудови образної системи. Образ собору і його значення в романі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15