Зарубіжна література - статті та реферати 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15

Художня своєрідність поезії Е. А. По («Крук», «Дзвони і дзвоники», «Улялюм»). Майстерність По-новеліста («Падіння дому Ашерів», «Маска червоної смерті», «Вбивство на вулиці Морг», «Золотий жук»)

Роман О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін» - проблематика, особливості жанру, композиції, основні образи твору, значення ліричних відступів. Онєгінська строфа

Романтичний герой М. Ю. Лермонтова в поемах «Мцирі», «Демон», художня своєрідність поем. Особливості жанру та композиції роману «Герой нашого часу». Принципи побудови образної системи. Образ Печоріна

«Мертві душі» М. В. Гоголя. Жанр і композиція, проблематика, основні образи, ліричні відступи, образ ліричного героя, роль Чичикова у розвитку сюжету

Символізм в літературі кінця ХІХ ст. Філософська основа, естетика. Поезія А. Рембо і драматургія М. Метерлінка. Особливості символістської поезії і драми

Імпресіонізм як художнє явище кіно ХІХ ст. Імпресіоналізм в поезії (П. Верлен «Романси без слів»). О. Уайльд «Портрет Доріана Грея»

Модернізм в літературі початку ХХ ст. Художні пошуки Ф. Кафки, М. Пруста, Д. Джойса. Аналіз новели Кафки «Перетворення». Екзистенціалізм у французькій літературі ХХ ст. і роман Камю «Чума»

«Епічний театр Б. Брехта», його естетичні принципи. Аналіз драми «Матінка Кураж та її діти»

Пошуки нових форм зображення в «новому романі» та в «драмі абсурду» (Роман «тропізмів» Н. Саррот і «Очікуючи Годо», «шозизм» А. Роб-Грійє. Драматургія С. Беккета та Е. Йонеско «Носороги»). Абсурдизація як засіб вираження філософського уявлення про буття

Жанр повісті або роману-притчі в новітній літературі. Аналіз одного із програмових творів (Е. Хемінгуея «Старий і море», В. Голдінга «Володар мух», Кобо Абе «Людина-коробка»)

Д. Селінджер та його роман «Над прірвою у житті». Тип героя Селінджера. Проблематика, жанрова своєрідність

Натуралізм як пошук нових шляхів розвитку реалізму у другій половині XX ст. і творчість Е. Золя. Аналіз одного з романів циклу «Ругон - Маккари»

Своєрідність прози Гі де Мопассана. Аналіз одного з романів та новел за вибором («Життя», «Любий друг», «Пампушка» та ін.)

Відображення суспільно-політичної та літературної боротьби в російській поезії у другій половині XIX ст. (М. Некрасов, Ф. Тютчев, А. Фет). Своєрідність їх філософсько-естетичної позиції та її відображення в поезії зазначених авторів

Загальна характеристика критичного реалізму в Європі II половини XIX ст.

Художньо - мистецькі засади європейського та американського натуралізму

Імпресіонізм в Європі та США

Художньо-мистецькі принципи символізму

«Об’єктивний метод» Флобера

Погляди Флобера на роль митця та літератури

Сарказм та іронія як визначальні домінанти об'єктивного методу Флобера

Відмінність критичного реалізму другої половини ХІХ ст. від першої половини

Американський інваріант натуралізму

Теорія митця-екрана Е. Золя, конфлікт з позитивізмом

Використання імпресіоністичного інструментарію в межах поетики натуралізму

Натуралістичний психологізм

Роль та особливості візуальної образності в поетиці імпресіонізму

Мовні реформи в імпресіоністичній прозі та поезії

Поняття «символ», особливості його потрактування у другій половині ХІХ ст. Рівні потрактування символу

Поетичне новаторство Бодлера. «Квіти зла»

Стан «проклятості», мотиви богоборства у французьких пресимволістів

Новітній пантеїзм Г. Флобера

Явище боваризму як літературознавче поняття

Теорія відповідностей Бодлера. Принцип сінестезії

Формування нової чуттєвості у збірці «Листя трави» Уїтмена

Пуританський інтертекст у творчості американських натуралістів

Концепт буржуазності у Флобера і Золя. Спільне і відмінне

Фемінна образність у творчості прерафаелістів

Театральні мотиви як головна стильова домінанта літератури кінця ХІХ ст. Сатурнічні мотиви

Тема ідентичності у творчості У. Уїтмена

Проблема тілесності та гендерного виховання у міметичних видах мистецтва кінця 19 ст.

Жіноча образність, мотиви вина і міста у творчості Бодлера

Тема товарного фетишизму в Золя

Розвиток драми на рубежі століть: напрямки, течії, стилі

Художньо-мистецькі засади європейського неоромантизму

Явище естетизму в літературі кінця 19 ст.: параметри та представники

Митецький доробок Оскара Уайльд. Етика та естетика письменника

Містицизм та символізм у драматургії Метерлінка першого періоду

Принцип подвійного діалогу у Метерлінка та Ібсена

Образ сфери мовчання в естетиці раннього Метерлінка, її зв'язок зі сліпотою

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.