Зарубіжна література - статті та реферати 2021

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Тема долі художника в суспільстві у творчості Е. Т. А. Гофмана (на прикладі твору на вибір)

Природа гротеску й особливості фантастичного у прозі Гофмана (на прикладі твору на вибір)

Концепція двосвітності Гофмана (на прикладі прочитаних творів)

Іронія та сатира у творчості Гофмана

Ліро-епічні поеми Байрона. Концепція «байронізму»

Співвідношення автора та героя у «Паломництві Чайльд Ґарольда» Байрона

Сполучення епічного та ліричного елементів у «Паломництві Чайльд Ґарольда» Байрона

Еволюція байронічного героя у «східних» поемах Дж. Г. Байрона

Переосмислення біблійного міфу в містерії Байрона «Каїн»

Проблематика містерії «Каїн» Байрона

Основні риси історіософської концепції В. Скотта

Модель романів В. Скотта, особливості композиції

Історія і вимисел у романі В. Скотта «Айвенго»

Поетика романтизму та символіка в романі Гюго «Собор Паризької Богоматері»

Специфіка історизму В. Гюго в романі «Собор Паризької Богоматері»

Е. По - новеліст. Жанрові різновиди його новел

Художній світ новелістики Е. По (на матеріалі прочитаних творів)

Природа фантастичного у новелах Е. По

Головні естетичні принципи літератури реалізму

Роман Стендаля «Червоне й чорне» як «хроніка ХІХ ст.». Концепції назви твору

Соціальна і моральна проблематика роману Стендаля «Червоне й чорне» через образ Жюльєна Сореля

Особливості творчого методу Бальзака (на прикладі прочитаного твору)

Задум і структура «Людської комедії» О. де Бальзака

Художня своєрідність та композиція повісті Бальзака «Гобсек»

Образ Растіньяка як людини нової доби у романі Бальзака «Батько Горіо»

Філософське осмислення теми втрати ілюзій в романі Бальзака «Шагренева шкіра»

Герой романів Стендаля і Бальзака: спільне й своєрідне

Іспанські мотиви в новелістиці П. Меріме (на прикладі творів «Кармен»/«Душі чистилища»)

Особливості творчого методу Флобера

Проблематика і художній стиль роману Г. Флобера «Пані Боварі»

Проблема героя в романі «Пані Боварі»

Художнє новаторство «Пані Боварі». Флобера

Пародіювання романтичної парадигми у романі Г. Флобера «Пані Боварі»

Проблема творчого методу Діккенса. Реалізм та романтичне у творчості письменника

Тема «втрати ілюзій» в романі Ч. Діккенса «Великі сподівання»

Художньо-мистецькі засади європейського натуралізму

Принципи натуралістичної естетики Е. Золя

Проблематика, герой, стиль натуралістичного роману Е. Золя

Епопея Е. Золя «Ругон-Маккари», її задум і структура

Художньо-мистецькі засади європейського імпресіонізму

Імпресіоністичність натуралізму у творчості Гі де Мопассана

Специфіка психологізму в романі Гі де Мопассана «Життя»

«Милий друг» Мопассана та еволюція роману кар'єри у літературі реалізму (Бальзак - Мопассан)

Новелістика Гі де Мопассана. Поетика, основна тематика та проблематика

Основні характеристики декадансу

Естетика та поетика декадансу в романі О. Вайльда «Портрет Доріана Грея»

Основні засади символізму

Теорія «відповідностей» Ш. Бодлера

«Квіти зла» Бодлера. Архітектоніка збірки, основні ідеї та мотиви

Імпресіонізм у поетичній творчості Верлена

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15