Розвиток романтизму в США, видатні представники. Волт Вітмен «Листя трави». Місце В. Вітмена в літературному процесі США. Особливості світобачення митця

Розвиток романтизму в США, видатні представники. Волт Вітмен «Листя трави». Місце В. Вітмена в літературному процесі США. Особливості світобачення митця

Сивобородий патріарх американської поезії, прикутий до інвалідного візка, учасник і свідок бурхливих подій американської історії XIX ст., уособлення американського духу в найвищих його проявах... Вірші поета, сповнені пружної динаміки новітнього часу, несхожі на сучасні їм європейські декадансні... Це Волт Вітмен — дивна постать, дивне життя, дивний поет. Збірка «Листя трави» В. Вітмена сприймається як цілісний твір, що має оригінальну будову та містить окремі цикли. Перекладач поезії Вітмена Лесь Герасимчук відзначив: тема книги — це сам Вітмен, сюжет — людина і Всесвіт, ідея — вічне й неухильне торжество людини.

Розробки уроків

  Розвиток романтизму в США, видатні представники. Волт Вітмен «Листя трави«. Місце В. Вітмена в літературному процесі США. Особливості світобачення митця

  Тематика, проблематика, композиція збірки «Листя трави». Образ ліричного героя. Символи. Зв’язок збірки «листя трави» з історією та життям Америки. Традиції та художнє новаторство В. Вітмена

  Контрольна робота за темою «Поезія пізнього романтизму й переходу до реалізму ХІХ ст.»

  В. Вітмен. Збірка «Листя трави», її провідні теми й мотиви. «Пісня про себе» — програмовий твір поета. Звернення до вільного вірша (верлібру)

  Збірка «Листя трави», її провідні теми й мотиви. «Пісня про себе» — програмовий твір поета

  ВОЛТ ВІТМЕН. ЗВЕРНЕННЯ ДО ВІЛЬНОГО ВІРША (ВЕРЛІБРУ). «ПІСНЯ ПРО СЕБЕ»

  Контрольна робота за темою «Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці»

  ТЕМАТИКА, ПРОБЛЕМАТИКА, КОМПОЗИЦІЯ ЗБІРКИ «ЛИСТЯ ТРАВИ». ОБРАЗИ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ. СИМВОЛИ

  Контрольна робота за темою «Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці»

  Образ ліричного героя збірки В. Вітмена «Листя трави». Символи. Традиції й художнє новаторство В. Вітмена. РМ. Виразне читання віршів митця. Тематичне оцінювання

  В. Вітмен — американський поет-новатор. Життєвий і творчий шлях письменника. Зв’язок його поезії з романтичними традиціями та трансценденталізмом

  ВОЛТ ВІТМЕН. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПИСЬМЕННИКА. ВІТМЕН — АМЕРИКАНСЬКИЙ ПОЕТ-НОВАТОР. ЗБІРКА «ЛИСТЯ ТРАВИ», ЇЇ ПРОВІДНІ ТЕМИ Й МОТИВИ

  В. Вітмен — американський поет-новатор. Життєвий і творчий шлях письменника. Зв’язок його поезії з романтичними традиціями та трансценденталізмом

  РОЗВИТОК РОМАНТИЗМУ В США, ВИДАТНІ ПРЕДСТАВНИКИ. МІСЦЕ ВОЛТА ВІТМЕНА В ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ США. ОСОБЛИВОСТІ СВІТОБАЧЕННЯ МИТЦЯ. ЗВ'ЯЗОК ЗБІРКИ «ЛИСТЯ ТРАВИ» З ІСТОРІЄЮ ТА ЖИТТЯМ АМЕРИКИ

Підручники

  Зарубіжна література 10 клас (профільний рівень) - Ю. І. Ковбасенко - ВОЛТ ВІТМЕН. Збірка «Листя трави»

  Світова література 10 клас - ВОЛТ ВІТМЕН (1819-1892)

  Світова література 10 клас - ВОЛТ ВІТМЕН (1819-1892) - ЗБІРКА «ЛИСТЯ ТРАВИ» - Вітмен трансценденталізм

  Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - О. М. Ніколенко - Волт Вітмен 1819-1892

  Зарубіжна література 10 клас (профільний рівень) - О. О. Іосаєва - Волт Вітмен Walter Whitman (1819-1892) - ЧУЖИЙ СЕРЕД СВОЇХ ЧИ ДЗЕРКАЛО АМЕРИКИ?

  Зарубіжна література 10 клас (профільний рівень) - О. О. Іосаєва - Волт Вітмен Walter Whitman (1819-1892) - До вивчення уривків зі збірки «ЛИСТЯ ТРАВИ»

  Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - О. О. Іосаєва - Волт Вітмен Walter Whitman (1819-1892) - ПРО ВЕРЛІБР

  Світова література 10 клас - ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВІДНИХ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ XIX ст. - Реалізм і «пізній романтизм» у поезії середини XIX ст.

  Світова література 10 клас - ВОЛТ ВІТМЕН (1819-1892) - ЗБІРКА «ЛИСТЯ ТРАВИ» - «Листя трави» творча історія, сенс заголовка

  Зарубіжна література 10 клас (профільний рівень) - Євгенія Волощук - Boлт Вітмен: звідки беруться генії

Хрестоматії

  Зарубіжна література 10 клас - посібник-хрестоматія - Грамота - ЛИСТЯ ТРАВИ

  Зарубіжна література 10 клас - Хрестоматія (рівень стандарту) - Ковбасенко Ю. І. - Зі збірки «ЛИСТЯ ТРАВИ»

  Зарубіжна література - Літературні епохи, напрями, течії - Ніколенко О. М., Мацапура В. І. - РОМАНТИЗМ

  Зарубіжна література - Курс лекцій - Калантаєвська Г. П. - Своєрідність літератури англійського романтизму, етапи його розвитку

  Зарубіжна література - Курс лекцій - Калантаєвська Г. П. - Творчість англійських романтиків

  Зарубіжна література - Курс лекцій - Калантаєвська Г. П. - Особливості розвитку та характеристика американського романтизму

  Зарубіжна література: від античних часів до сьогодення - Хрестоматія - Матюшкіна Т. П. - Вíтмен Волт

Підготовка до ЗНО та ДПА

  Волі Вітмен «Листя трави»

Статті

  АМЕРИКАНСЬКА ПОЕЗІЯ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛІЗМУ. УОЛТ УЇТМЕН

  Архетипи природи в поезії В.Вітмена та Б.-І.Антонича

  Простежте особливості творчого доробку У. Уїтмена. Розкрийте вплив трансценденталізму на формування світогляду поета

Біографії

  ВІТМЕН, Волт (1819-1892)

  ВОЛТ ВІТМЕН (1819—1892)

  ВОЛТ ВІТМЕН (1819—1892)

Теорія літератури

  Верлібр

  Астрофічний вірш

  Декаданс

  Верлібр

Перевірка знань

  Контрольна робота «Творчість М. Некрасова, А. Фета, В. Вітмена, Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо»

  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ. До теми «Традиції і новаторські зрушення в поезії середини — другої половини XIX ст. М. Некрасов, В. Вітмен, Ш. Бодлер»

Твори

  ВОЛТ ВІТМЕН. ПІСНЯ ПРО СЕБЕ

  Новаторство поезії Волта Вітмена

  Новаторство поезії В. Вітмена

  Національний характер поезії В. Вітмена

  «Я блукаю і кличу душу свою» (В. Вітмен)

  Волт Вітмен. «О капітане!»

  ВОЛТ ВІТМЕН. Читаючи книгу

  Волт Вітмен. Пісня про себе (уривки)

  ВОЛТ ВІТМЕН. Бий! бий, барабане!

  Волт Вітмен. Геть розмови про війну!

  М. НЕКРАСОВ, В. ВІТМЕН, Ш. БОДЛЕР - ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ

  ВОЛТ BITMEH. О КАПІТАНЕ, МІЙ КАПІТАНЕ!..

  ВОЛТ ВІТМЕН. Чую — співає Америка

  ВОЛТ BITMEH. ПІСНЯ ПРО СЕБЕНа нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.