Література на межі ХІХ-ХХ ст. (огляд). Модернізм як літературно-мистецький напрям порубіжжя ХІХ-ХХ ст.

Література на межі ХІХ-ХХ ст. (огляд). Модернізм як літературно-мистецький напрям порубіжжя ХІХ-ХХ ст.

Саме наприкінці ХІХ ст. стали відчутними тривожні симптоми суспільно-історичного розвитку багатьох країн світу. Там, де зовні панували правопорядок, мораль, релігія, раптом завирувала деструктивна стихія, яку неможливо було осягнути розумом: жорстока ринкова боротьба в промисловості, нищівні імперіалістичні війни, соціальні революції тощо. Песимістичні настрої, неприйняття нової жорстокої моралі, відчуття втрати віри в майбутнє, індивідуалізм стали наслідками передчуття неминучих історичних та соціальних катаклізмів. Кризи також зазнало духовне життя західного суспільства. Мистецтво, наука й філософія відшукували шляхи подолання кризових ситуацій, намагаючись стати духовною опорою для людини.

Розробки уроків

  Література на межі ХІХ-ХХ ст. (огляд). Модернізм як літературно-мистецький напрям порубіжжя ХІХ-ХХ ст.

  РМ (письмово). Художні відкриття модернізму та його представники. Течії раннього модернізму: символізм, імпресіонізм, неоромантизм

  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВІДНИХ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ ХІХ СТ. СВІТОГЛЯДНО-ЕСТЕТИЧНІ ЗРУШЕННЯ В МИСТЕЦТВІ ТА ЛІТЕРАТУРІ. ПОНЯТТЯ ПРО ДЕКАДАНС

  Модернізм як неокласична модель культури, найновіше й найпослідовніше втілення естетико-художнього перевороту XX ст. Авангардизм і його основні течії. Доля реалізму. Елітарна та масова культури

  МОДЕРНІЗМ ЯК ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ НАПРЯМ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX СТ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст. АВАНГАРДИЗМ В ЛІТЕРАТУРІ. ДОЛЯ РЕАЛІЗМУ. ЕЛІТАРНА ТА МАСОВА КУЛЬТУРА

  Глибинні зрушення в поезії початку XX ст. Модернізм і основні течії європейської поезії XX ст. Життєвий і творчий шлях австрійського поета Райнера Марії Рільке. «Орфей, Еврідіка, Гермес», «Ось дерево звелось»

  ГЛИБИННІ ЗРУШЕННЯ В ПОЕЗІЇ XX ст. МОДЕРНІЗМ ТА ОСНОВНІ ТЕЧІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ХХ ст. НАЙВІДОМІШІ ПРЕДСТАВНИКИ АВАНГАРДИСТСЬКОЇ Й МОДЕРНІСТСЬКОЇ ТЕЧІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX ст.

  Теоретичні засади й художні відкриття поезії французького символізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці

Підручники

  Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - О. М. Ніколенко - ТЕЧІЇ РАННЬОГО МОДЕРНІЗМУ: ІМПРЕСІОНІЗМ, СИМВОЛІЗМ, НЕОРОМАНТИЗМ

  Зарубіжна література 10 клас (профільний рівень) - Євгенія Волощук - ІМПРЕСІОНІЗМ І СИМВОЛІЗМ

  арубіжна література 10 клас (профільний рівень) - О. О. Іосаєва - ПРО «МОДЕРН» І «МОДЕРНІЗМ»

  Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - О. М. Ніколенко - МОДЕРНІЗМ ЯК ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ НАПРЯМ наприкінці XIX - на початку XX ст.

  Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - В. В. Паращич - Модернізм як літературно-мистецький напрям кінця XIX — початку XX століття

  Зарубіжна література 10 клас (профільний рівень) - Ю. І. Ковбасенко - Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці

  Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - О. М. Ніколенко - ІМПРЕСІОНІЗМ У ЖИВОПИСІ Й МУЗИЦІ

  Світова література 11 клас - З ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. - XX століття і письменники-пророки

  Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - О. М. Ніколенко - ІМПРЕСІОНІЗМ У ЖИВОПИСІ Й МУЗИЦІ

  Зарубіжна література 10 клас (профільний рівень) - Євгенія Волощук - ВІД РОМАНТИЗМУ ДО СИМВОЛІЗМУ

  Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - О. М. Ніколенко - ТЕОРЕТИЧНІ ОЗНАКИ ТА ХУДОЖНІ ВІДКРИТТЯ ПОЕЗІЇ ФРАНЦУЗЬКОГО СИМВОЛІЗМУ

  Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - О. О. Іосаєва - ПРО «МОДЕРН» І «МОДЕРНІЗМ»

Хрестоматії

  Зарубіжна література - Літературні епохи, напрями, течії - Ніколенко О. М., Мацапура В. І. - ДЕКАДАНС, МОДЕРНІЗМ, АВАНГАРДИЗМ

Підготовка до ЗНО та ДПА

  Розвиток модернізму в літературі XX століття

  Модернізм і авангардизм

  Шляхи реалізму XX ст.

  Специфіка розвитку літератури XIX століття

  Історико-літературний процес кінця XIX - початку XX століття

  Література другої половини XX ст.

Статті

  ЕСТЕТИЧНА ПРОГРАМА СИМВОЛІЗМУ. П. ВЕРЛЕН. А. РЕМБО

Теорія літератури

  Символізм

  Символізм

  СИМВОЛІЗМ. НЕОРОМАНТИЗМ. НЕОРЕАЛІЗМ. НЕОКЛАСИЦИЗМ

  МОДЕРНІЗМ. ЛІТЕРАТУРНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗМУ

  Що таке модернізм?

  Модернізм

  Модернізм

  Модернізм. Літературні напрями модернізму

  Імпресіонізм

  ІМПРЕСІОНІЗМ

Реферати

  ЛІТЕРАТУРА РАННЬОГО МОДЕРНІЗМУ

Перевірка знань

  КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 ЗА ТЕМОЮ «ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.»

  Контрольна робота за темою «Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці»На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.