Шарль Бодлер - пізній романтик і зачинатель модернізму

Шарль Бодлер - пізній романтик і зачинатель модернізму

Вивчаючи біографію та творчість видатного французького поета Шарля Бодлера, ми водночас досліджуватимемо, як зароджувалася нова літературна течія раннього модернізму, що дістала назву символізм.

Розробки уроків

  Шарль Бодлер - пізній романтик і зачинатель модернізму

  Шарль Бодлер — французький поет II половини XIX століття, пізній романтик і один із зачинателів символізму. Життєвий і творчий шлях письменника. Світогляд та естетичні погляди Бодлера й збірка «Квіти зла». Протиставлення дійсності й ідеалу як семантикообразна вісь збірки. Тлумачення предметних образів як «видимих знаків» ідей, почуттів, душевних станів («Відповідності»)

  ШАРЛЬ БОДЛЕР. «ВІДПОВІДНОСТІ», «ВЕЧОРОВА ГАРМОНІЯ». ФІЛІГРАННІСТЬ ПОЕТИЧНОЇ ТЕХНІКИ, ФОРМАЛЬНА ДОВЕРШЕНІСТЬ І СУГЕСТИВНІСТЬ ВІРША «ВЕЧОРОВА ГАРМОНІЯ». ТЛУМАЧЕННЯ ПРЕДМЕТНИХ ОБРАЗІВ ЯК «ВИДИМИХ ЗНАКІВ» ІДЕЙ, ПОЧУТТІВ, ДУШЕВНИХ СТАНІВ («ВІДПОВІДНОСТІ»)

  ШАРЛЬ БОДЛЕР. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПИСЬМЕННИКА. Ш. БОДЛЕР — ПІЗНІЙ РОМАНТИК І ОДИН ІЗ ЗАЧИНАТЕЛІВ СИМВОЛІЗМУ. СВІТОГЛЯД Й ЕСТЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ БОДЛЕРА. ЗБІРКА «КВІТИ ЗЛА». ПРОТИСТАВЛЕННЯ ДІЙСНОСТІ Й ІДЕАЛУ ЯК СЕМАНТИКО-ОБРАЗНА ВІСЬ ЗБІРКИ. ТРАДИЦІЙНІСТЬ І СВОЄРІДНІСТЬ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ «ПОЕТ І НАТОВП» У ПОЕЗІЇ «АЛЬБАТРОС»

  Філігранність поетичної техніки, формальна довершеність і сугестивність вірша Ш. Бодлера «Вечорова гармонія». Тлумачення предметних образів як «видимих знаків» ідей, почуттів, душевних станів у поезії «Відповідності»

  Пошуки «сучасної краси», «видобування краси зі зла» в поезії Ш. Бодлера. Філігранність поетичної техніки, формальна довершеність і сугестивність вірша «Вечорова гармонія»

  Шарль Бодлер - пізній романтик і зачинатель модернізму. Збірка «Квіти зла» (загальна характеристика). Сонет «Альбатрос»

  ШАРЛЬ БОДЛЕР - ПІЗНІЙ РОМАНТИК І ЗАЧИНАТЕЛЬ МОДЕРНІЗМУ. ВІДОБРАЖЕННЯ СВІТОГЛЯДУ ТА ЕСТЕТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ БОДЛЕРА У ЗБІРЦІ «КВІТИ ЗЛА»

  Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Бодлера («Відповідності», «Вечорова гармонія»). РМ. Виразне читання віршів митця напам'ять

  Ш. Бодлер. Життєвий та творчий шлях письменника. Світогляд й естетичні погляди Бодлера і його збірка «Квіти зла». Традиційність і своєрідність вирішення проблеми «поет і натовп» у поезії «Альбатрос»

Підручники

  Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - О. М. Ніколенко - Шарль Бодлер 1821-1867

  Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - В. В. Паращич - Шарль Бодлер — пізній романтик і зачинатель модернізму

  Зарубіжна література 10 клас (профільний рівень) - Євгенія Волощук - Шарль Бодлер: альбатрос на палубі

  Світова література 10 клас - ТРАГІЧНА СКЛАДНІСТЬ І СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ СВІТОГЛЯДУ ТА ЕСТЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ ШАРЛЯ БОДЛЕРА - «Критика бірки»

  Світова література 10 клас - ТРАГІЧНА СКЛАДНІСТЬ І СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ СВІТОГЛЯДУ ТА ЕСТЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ ШАРЛЯ БОДЛЕРА - Своєрідність поезії Бодлера

  Зарубіжна література 10 клас (профільний рівень) - О. О. Іосаєва - БУДІВНИЧИЙ «КРАСИ ЗІ ЗЛА»

  Світова література 10 клас - ШАРЛЬ БОДЛЕР (1821-1867) - Життєвий і творчий шлях

Хрестоматії

  Зарубіжна література - Літературні епохи, напрями, течії - Ніколенко О. М., Мацапура В. І. - РОМАНТИЗМ

  Зарубіжна література: від античних часів до сьогодення - Хрестоматія - Матюшкіна Т. П. - Бодлéр Шарль

Підготовка до ЗНО та ДПА

  XIX СТОЛІТТЯ. ТЕСТИ

Біографії

  ШАРЛЬ БОДЛЕР (1821—1867)

  БОДЛЕР, Шарль (1821-1867)

Теорія літератури

  Символізм

  Символізм

  СИМВОЛІЗМ. НЕОРОМАНТИЗМ. НЕОРЕАЛІЗМ. НЕОКЛАСИЦИЗМ

  Романтизм

  Романтизм

  РОМАНТИЗМ

  РОМАНТИЗМ

  Синестезія

  Верлібр

  Верлібр

Статті

  ШАРЛЬ БОДЛЕР — ПРЕДТЕЧА СИМВОЛІЗМУ

Перевірка знань

  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ. До теми «Традиції і новаторські зрушення в поезії середини — другої половини XIX ст. М. Некрасов, В. Вітмен, Ш. Бодлер»

  Контрольна робота за темою «Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці»

Твори

  Життя і творчість Шарля Бодлера

  Поетичне новаторство символістів

  Протиставлення дійсності та ідеалу у поезії Бодлера

  М. НЕКРАСОВ, В. ВІТМЕН, Ш. БОДЛЕР. ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ