Поема Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження. Особливості композиції поеми. жанрова своєрідність твору

Поема Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження. Особливості композиції поеми. жанрова своєрідність твору

«Божественна комедія» Данте узагальнила досягнення середньовічної культури, синтезувавши поезію, філософію й теологію, заклавши підвалини нового життєрозуміння, що руйнували загальноприйняті канони, і зумовивши відповідну реакцію. Про поему Данте точилися суперечки: від повного її неприйняття (Вольтер називав цей твір «неправдоподібним науковим трактатом», написаним варварською мовою) до критичного переосмислення або навіть називання її священною книгою, сенс якої не здатні осягнути смертні: у деяких теософських вченнях Данте та його поемі відведено пророцьку роль.

Розробки уроків

  Поема Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження. Особливості композиції поеми. жанрова своєрідність твору

  Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія» («Пекло»). Концепція світу у творі

  Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія» («Рай»). Концепція людини у творі

  ДАНТЕ «БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ». «РАЙ: ЛЮБОВ, ЩО ВОДИТЬ СОНЦЕ Й ЗОРНІ СТЕЛІ»

  Данте — видатний поет і мислитель Італії. Поема «Божественна комедія» - філософсько-художній синтез середньовічної культури

  Алегоричний зміст образів та епізодів «Божественної комедії». Переклади Данте українською. Роль Данте Аліґ’єрі в історії європейської культур

  Аліг’єрі Данте. Сонет 11 («В своїх очах вона несе кохання...»). Данте як ключова постать італійського Середньовіччя і переходу до Відродження. Загальна характеристика його творчості. Утілення в сонеті 11 Данте краси високого почуття кохання

  Контрольна робота. Написання твору-роздуму за поемою Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія»

Підручники

  Зарубіжна література 10 клас (профільний рівень) - Ю. І. Ковбасенко - ДАНТЕ АЛІҐ'ЄРІ. Поема «Божественна комедія»

  Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - О. О. Іосаєва - До вивчення поеми «БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ»

  Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - О. М. Ніколенко - БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ (1307-1321)

  Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - О. М. Ніколенко - БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ ДАНТЕ В ЖИВОПИСІ, СКУЛЬПТУРІ ТА МУЗИЦІ

  Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - О. М. Ніколенко - Данте Аліґ'єрі 1265-1321

  Зарубіжна література 8 клас для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням філології - Богосвятська А.І. - Данте Аліг’єрі

  Зарубіжна література 8 клас - Є. В. Волощук - Данте Аліг’єрі (1265-1321)

  Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - В. В. Паращич - Данте Аліґ'єрі - останній поет Середньовіччя, перший поет Відродження

  Зарубіжна література 8 клас - Ніна Міляновська - Данте Аліг’єрі (1265-1321)

  Зарубіжна література 10 клас (профільний рівень) - Євгенія Волощук - ВІД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ДО ВІДРОДЖЕННЯ. ДАНТЕ АЛІГ'ЄРІ

  Зарубіжна література 8 клас - ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНЕ РОЗМАЇТТЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ - БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ

  Зарубіжна література 10 клас (профільний рівень) - О. О. Іосаєва - Данте Аліг'єрі Dante Alighieri (1265-1321)

  Зарубіжна література 8 клас - Ю. І. Ковбасенко - ДАНТЕ АЛІГ’ЄРІ (1265-1321)

  Зарубіжна література 8 клас - Ніна Міляновська - Данте Аліг’єрі. СОНЕТ 11

  Зарубіжна література 10 клас (профільний рівень) - Євгенія Волощук - ВІД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ДО ВІДРОДЖЕННЯ. ДАНТЕ АЛІГ'ЄРІ

Хрестоматії

  Зарубіжна література 8 клас - Хрестоматія-посібник - О. Світленко - ДАНТЕ АЛІГЄРІ (1265-1321)

  Зарубіжна література 10 клас - посібник-хрестоматія - Грамота - БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ

  Зарубіжна література 10 клас - Хрестоматія (рівень стандарту) - Ковбасенко Ю. І. - БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ

  Зарубіжна література - Літературні епохи, напрями, течії - Ніколенко О. М., Мацапура В. І. - СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

  Зарубіжна література - Літературні епохи, напрями, течії - Ніколенко О. М., Мацапура В. І. - ВІДРОДЖЕННЯ

  Зарубіжна література - Курс лекцій - Калантаєвська Г. П. - Умови виникнення та особливості середньовічної літератури

  Зарубіжна література - Курс лекцій - Калантаєвська Г. П. - Література раннього Середньовіччя (церковна література і архаїчний епос)

  Зарубіжна література - Курс лекцій - Калантаєвська Г. П. - Відродження як культурно-мистецька епоха (кінець XIV-XVI ст.)

  Зарубіжна література - Курс лекцій - Калантаєвська Г. П. - Доба Відродження в Італії

  Зарубіжна література: від античних часів до сьогодення - Хрестоматія - Матюшкіна Т. П. - Дáнте Аліг'єрі

Підготовка до ЗНО та ДПА

  Данте Аліг’ері «Божественна комедія»

  ВІДРОДЖЕННЯ. ТЕСТИ

Біографії

  Данте Аліг'єрі (1265-1321). Життя і творчість

  ДАНТЕ, Аліґ’ері (1265-1321)

Статті

  Алегоричний зміст і гуманістичне спрямування «Божественної комедії» Данте

  Алегорія

  Як виникла алегорія? У чому її сутність? Чим вона відмінна від метафори?

Теорія літератури

  Терцина

  Гуманізм

  Алегорія

Бібліотека

  ДАНТЕ АЛІГ’ЄРІ (1265—1321)

Перевірка знань

  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ

  КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. ЛІТЕРАТУРА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ. ТВОРЧІСТЬ ДАНТЕ, В. ШЕКСПІРА

Творчі роботи

  Данте - видатний мислитель і поет Італії. «Божественна комедія» - філософсько-художній синтез середньовічної культури

  Данте Алігєрі

Твори

  Особливості композиції «Божественної комедії» Данте Аліг’єрі

  ДАНТЕ АЛІҐ’ЄРІ. БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ

  АЛІГ’‎ЄРІ ДАНТЕ. БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ

  Алегоричний зміст поеми «Божественна комедія» Дайте Аліґ’єрі

  Образ головного героя поеми Дайте «Божественна комедія»

  Чи можна досягти найвищого блаженства? (Данте «Божественна комедія», частина третя - «Рай»)

  ДАНТЕ АЛІГ’ЄРІ. Божественна комедія

  Історія Франчески та Паоло в творі Данте «Божественна комедія»

  Відображення в поемі Данте «Божественна комедія» нового гуманістичного погляду на людину та її цінності

  Алегоричний смисл поеми «Божественна комедія» Данте Аліґ'єрі

  Особливості композиції «Божественної комедії» Данте Аліґ'єрі

  Естетичний і етичний маніфест Данте (за твором Данте Аліґ'єрі «Божественна комедія»)

  «Любов, що водить сонце й зорні стелі» (за «Божественною комедією» Данте Аліг'єрі)