Поема Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження. Особливості композиції поеми. жанрова своєрідність твору

Поема Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження. Особливості композиції поеми. жанрова своєрідність твору

«Божественна комедія» Данте узагальнила досягнення середньовічної культури, синтезувавши поезію, філософію й теологію, заклавши підвалини нового життєрозуміння, що руйнували загальноприйняті канони, і зумовивши відповідну реакцію. Про поему Данте точилися суперечки: від повного її неприйняття (Вольтер називав цей твір «неправдоподібним науковим трактатом», написаним варварською мовою) до критичного переосмислення або навіть називання її священною книгою, сенс якої не здатні осягнути смертні: у деяких теософських вченнях Данте та його поемі відведено пророцьку роль.

Розробки уроків

  Поема Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія» як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження. Особливості композиції поеми. жанрова своєрідність твору

  Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія» («Пекло»). Концепція світу у творі

  Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія» («Рай»). Концепція людини у творі

  ДАНТЕ «БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ». «РАЙ: ЛЮБОВ, ЩО ВОДИТЬ СОНЦЕ Й ЗОРНІ СТЕЛІ»

  Данте — видатний поет і мислитель Італії. Поема «Божественна комедія» - філософсько-художній синтез середньовічної культури

  Алегоричний зміст образів та епізодів «Божественної комедії». Переклади Данте українською. Роль Данте Аліґ’єрі в історії європейської культур

  Аліг’єрі Данте. Сонет 11 («В своїх очах вона несе кохання...»). Данте як ключова постать італійського Середньовіччя і переходу до Відродження. Загальна характеристика його творчості. Утілення в сонеті 11 Данте краси високого почуття кохання

  Контрольна робота. Написання твору-роздуму за поемою Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія»

Підручники

  Зарубіжна література 10 клас (профільний рівень) - Ю. І. Ковбасенко - ДАНТЕ АЛІҐ'ЄРІ. Поема «Божественна комедія»

  Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - О. О. Іосаєва - До вивчення поеми «БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ»

  Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - О. М. Ніколенко - БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ (1307-1321)

  Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - О. М. Ніколенко - БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ ДАНТЕ В ЖИВОПИСІ, СКУЛЬПТУРІ ТА МУЗИЦІ

  Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - О. М. Ніколенко - Данте Аліґ'єрі 1265-1321

  Зарубіжна література 8 клас для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням філології - Богосвятська А.І. - Данте Аліг’єрі

  Зарубіжна література 8 клас - Є. В. Волощук - Данте Аліг’єрі (1265-1321)

  Зарубіжна література 10 клас (рівень стандарту) - В. В. Паращич - Данте Аліґ'єрі - останній поет Середньовіччя, перший поет Відродження

  Зарубіжна література 8 клас - Ніна Міляновська - Данте Аліг’єрі (1265-1321)

  Зарубіжна література 10 клас (профільний рівень) - Євгенія Волощук - ВІД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ДО ВІДРОДЖЕННЯ. ДАНТЕ АЛІГ'ЄРІ

  Зарубіжна література 8 клас - ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНЕ РОЗМАЇТТЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ - БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ

  Зарубіжна література 10 клас (профільний рівень) - О. О. Іосаєва - Данте Аліг'єрі Dante Alighieri (1265-1321)

  Зарубіжна література 8 клас - Ю. І. Ковбасенко - ДАНТЕ АЛІГ’ЄРІ (1265-1321)

  Зарубіжна література 8 клас - Ніна Міляновська - Данте Аліг’єрі. СОНЕТ 11

  Зарубіжна література 10 клас (профільний рівень) - Євгенія Волощук - ВІД СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ДО ВІДРОДЖЕННЯ. ДАНТЕ АЛІГ'ЄРІ

Хрестоматії

  Зарубіжна література 8 клас - Хрестоматія-посібник - О. Світленко - ДАНТЕ АЛІГЄРІ (1265-1321)

  Зарубіжна література 10 клас - посібник-хрестоматія - Грамота - БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ

  Зарубіжна література 10 клас - Хрестоматія (рівень стандарту) - Ковбасенко Ю. І. - БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ

  Зарубіжна література - Літературні епохи, напрями, течії - Ніколенко О. М., Мацапура В. І. - СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

  Зарубіжна література - Літературні епохи, напрями, течії - Ніколенко О. М., Мацапура В. І. - ВІДРОДЖЕННЯ

  Зарубіжна література - Курс лекцій - Калантаєвська Г. П. - Умови виникнення та особливості середньовічної літератури

  Зарубіжна література - Курс лекцій - Калантаєвська Г. П. - Література раннього Середньовіччя (церковна література і архаїчний епос)

  Зарубіжна література - Курс лекцій - Калантаєвська Г. П. - Відродження як культурно-мистецька епоха (кінець XIV-XVI ст.)

  Зарубіжна література - Курс лекцій - Калантаєвська Г. П. - Доба Відродження в Італії

  Зарубіжна література: від античних часів до сьогодення - Хрестоматія - Матюшкіна Т. П. - Дáнте Аліг'єрі

Підготовка до ЗНО та ДПА

  Данте Аліг’ері «Божественна комедія»

  ВІДРОДЖЕННЯ. ТЕСТИ

Біографії

  Данте Аліг'єрі (1265-1321). Життя і творчість

  ДАНТЕ, Аліґ’ері (1265-1321)

Статті

  Алегоричний зміст і гуманістичне спрямування «Божественної комедії» Данте

  Алегорія

  Як виникла алегорія? У чому її сутність? Чим вона відмінна від метафори?

Теорія літератури

  Терцина

  Гуманізм

  Алегорія

Бібліотека

  ДАНТЕ АЛІГ’ЄРІ (1265—1321)

Перевірка знань

  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ

  КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. ЛІТЕРАТУРА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ. ТВОРЧІСТЬ ДАНТЕ, В. ШЕКСПІРА

Творчі роботи

  Данте - видатний мислитель і поет Італії. «Божественна комедія» - філософсько-художній синтез середньовічної культури

  Данте Алігєрі

Твори

  Особливості композиції «Божественної комедії» Данте Аліг’єрі

  ДАНТЕ АЛІҐ’ЄРІ. БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ

  АЛІГ’‎ЄРІ ДАНТЕ. БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ

  Алегоричний зміст поеми «Божественна комедія» Дайте Аліґ’єрі

  Образ головного героя поеми Дайте «Божественна комедія»

  Чи можна досягти найвищого блаженства? (Данте «Божественна комедія», частина третя - «Рай»)

  ДАНТЕ АЛІГ’ЄРІ. Божественна комедія

  Історія Франчески та Паоло в творі Данте «Божественна комедія»

  Відображення в поемі Данте «Божественна комедія» нового гуманістичного погляду на людину та її цінності

  Алегоричний смисл поеми «Божественна комедія» Данте Аліґ'єрі

  Особливості композиції «Божественної комедії» Данте Аліґ'єрі

  Естетичний і етичний маніфест Данте (за твором Данте Аліґ'єрі «Божественна комедія»)

  «Любов, що водить сонце й зорні стелі» (за «Божественною комедією» Данте Аліг'єрі)На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.